Gemeenschap landbouw

De geschiedenis van gemeenschap landbouw in Nederland , ook wel Pergola landbouw genoemd, gaat terug tot de recente zeventiger jaren. Klaas Nijhof begon op een hectare pachtgrond aan de rand van Wageningen seizoensgroenten op de volle grond te telen Zijn klanten betalen per jaar een bedrag vooruit. Inmiddels heet Pergola landbouw CSA landbouw; community supported agriculture. Maar de principes van vraaggestuurde productie, het vooruitbetalen, het delen in de opbrengst in voor- en tegenspoed. Kortom de solidariteit tussen consument en producent blijft onverkort overeind. CSA bloeit dertig jaar later als nooit tevoren. Nederland telt zo’n 75 CSA’s ondertussen. Elk jaar komen er bij. 

 

Inkomsten

Klaas Nijhofs’ CSA is over de jaren in omzet flink gegroeid Pieter Lammerts heeft zich ondertussen bij Klaas aangesloten. Ook Pieter is gegroeid. Het komt rond. Inmiddels schijnt de wachtlijst even groot als het aantal leden. En Pieter heeft dit najaar een braakliggend voetbalveld gekocht met geleend geld van zijn klanten. Hoe anders kan landbouw zijn!

Zelf oogsten op de CSA

Bosch en landzicht Hilversum

Wekelijks oogsten 40 weken p.j.

 

CSA Conferentie

Begin januari vond bij Amersfoort op de boerderij van Jan v Huijgen de jaarlijkse CSA conferentie plaats. Op het evenement waren liefst honderdtwintig praktiserende of kandidaat CSA boeren en tuinders uit Nederland en België afgekomen. De vergaande openheid over alles, wat met kosten en baten, kansen en bedreigingen, beleid en praktijk van de CSA bedrijfsvoering te maken heeft, trof Drechtstadsboer positief. Vier partijen, onder wie Drechtstadsboer, hebben besloten om nog voor de zomer de Nederlandse tak van CSA op te richten. Met als doel: Belangenbehartiging. Promotie. Aanspreekpunt.

 

Drechtstadsboer heeft eerder 2 filmpjes uitgebracht over CSA en korteketen 

Wijland van Dordrecht https://www.youtube.com/watch?v=PrmpuE9sZbY

Food Hub Drechtsteden https://youtu.be/o1TdDa8F7_0