De dramatisch dalende biodiversiteit is de uitkomst van keuzes uit het verleden. Het goede nieuws: het is nog niet te laat. De zorg over biodiversiteitsverlies leeft breed onder de Drechtsteden bevolking. Zo bleek weer een dezer dagen, toen in het kader van het Weekeinde van de Biodiversiteit Dordrecht vijfenvijftig lokale activiteiten plaats vonden, georganiseerd door 20 samenwerkende organisaties. Deze alliantie van overheid, instellingen, maatschappelijke organisaties en particulieren bracht over de duizend bezoekers op de been voor activiteiten zoals ‘tegels wippen, gouden laars wedstrijd, zaadbommen maken, fietsen voor je eten, biodivers tuinieren, Biesbosch kanovaren’.

“Het weekend van de biodiversiteit staat in het teken van natuurbeleving, de natuur dichtbij onderzoeken en ontdekken wat voor groene initiatieven er in Dordrecht zijn. Met het weekend van de biodiversiteit willen alle organisaties die activiteiten organiseren aandacht vragen voor de verscheidenheid aan planten en dieren op het Eiland van Dordrecht. Voor planten, dieren én mensen.”

Links Kom naar het Weekend van de Biodiversiteit van 13 t/m 15 mei! | Groenblauw Dordrecht