AD – Dordt Centraal – RTVD – Via Cultura – ATOS Radio

Drechtstadsboer gaat voor naar een regionaal voedselsysteem. Meer dan korte ketens. Ook gaat het ons om duurzame landbouw, biodiversiteit en een eerlijke boterham voor de boer.

In samenwerking met Via Cultura heeft Stichting Steunpunt Drechtstadsboer een slinger gegeven aan evenementen zoals Dutch Food Week Dordrecht; de Boer Burger Dialogen, Voedsel 4Daagse, Boerenlandbouw Conferentie. Recente programma’s zijn geweest: Gemeenteraad Verkiezingscafé 2022, Seminar Proeftuin Drechtland Community, Biodiversiteit weekend Drechtsteden. De activiteiten van Drechtstadsboer zijn in de pers opgepikt. Dit is wat ze zeggen:

Wilma Abspoel – Kringloopwinkel – De Punt Arkel

# After Movie

Verkiezingscafé

Het Verkiezingscafé is 27 januari gehouden in de Biesboschhal. Het hele programma is live gestreamd door Via Cultura. RTV Dordrecht heeft een ‘After Movie’ reportage van het verkiezingscafé uitgezonden.

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=358525409434826

# After Movie

Proeftuin Drechtland Community

De feestelijke netwerkbijeenkomst aan het eind van het 3 jarig POP3-EU programma Proeftuin Drechtland Community vond met wat vertraging plaats op 20 april in de Biesboschhal Dordrecht. Via Cultura heeft een ‘After Movie’ gemaakt van het programma met sprekers, diner en live muziek.

# Pers Dordt Centraal 29/01/22

Auteur Eveline van de Lagemaat.

Foto Stolk

‘Eensgezindheid over noodzaak lokale voedselproductie’

“Tientallen politici waren donderdagavond aanwezig tijdens een eerste

verkiezing pitch in Dordrecht Drechtsteden. Onderwerp van de avond was de visie op onze voedselproductie en consumptie. Het Verkiezingscafé was georganiseerd door Stichting Steunpunt Drechtstadsboer en omroepstichting Via Cultura. Opvallend was dat aanwezige politici van links tot rechts eensgezind waren over de noodzaak om lokaal geproduceerde voedsel veel meer op en rond het Eiland van Dordrecht af te zetten, in plaats van te transporteren naar andere delen van het land, Europa en wereldwijd.” https://dordtcentraal.nl/actueel/eensgezindheid-over-noodzaak-lokale-voedselproductie

# Pers Nieuwe Oogst 22 01 28

Tienke Wouda Foto (c) Dirk Hol

‘Lokaal grootte boerderijwinkel uitvechten’

“Mag een boerderijwinkel concurreren met supermarkten en het assortiment verbreden? Dat is volgens korte keten expert Jan Willem van der Schans een belangrijk ruimtelijke ordeningsvraagstuk voor gemeenten. ‘Dat moeten jullie lokaal uit vechten’, riep hij politici donderdagavond op in Dordrecht.

Van der Schans tipte tijdens het Verkiezingscafé Voedselvisie 2022 van korte

keteninitiatief Drechtstadsboer en Omroepstichting Via Cultura enkele situaties waarbij hij vindt dat gemeenten aan zet zijn. ‘ Zorg voor contact tussen boeren en supermarkten, zodat boeren daar hun producten kunnen aanbieden.’

Bij gemeenten ligt volgens Van der Schans ook een taak om op markten goed te kijken of een product dat regionaal wordt aangeprezen, uit de omgeving komt. ‘V oor een boer die echt regionale producten levert, is het frustrerend dat iemand naast hem een mooi verhaal heeft dat dat niet klopt.’

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/01/28/korteketenexpert-lokaal-grootte-boerderijwinkel-uitvechten

# AD Dordtenaar Folkert van der Krol 20 april 2022

Onbespoten groenten van Dordtse akker direct naar klant: ‘Ik laat zien dat het op deze manier ook kan’

Een mooier voorbeeld van een agrarisch bedrijf in Dordrecht dat boert zonder het milieu te belasten is haast niet denkbaar. Bij Zorgboerderij De Zuidpunt in Dordrecht zijn alle bestrijdingsmiddelen taboe, de oogst gaat rechtstreeks naar klanten in de omgeving én is betaalbaar. ,,Ik word hier niet rijk, maar ik laat zien dat het op deze manier ook kan.’’

Bij de seminar Diner Boerenbord-Dordt van woensdagavond in de Biesboschhal nam de zorgboerderij een centrale plek in. De zorgboerderij ligt pal naast het spoor en de A16, net voor de Moerdijkbrug. Sinds twee jaar helpen zestig deelnemers, die structuur nodig hebben in hun leven, bij het zaaien, kweken en oogsten van groenten om ze vervolgens in pakketten doen. “Twee keer per week gaan die pakketten naar uitgiftepunten in onder meer Dordrecht en Zwijndrecht. Om ze vers te houden doen we de groenten in koelboxen. We bezorgen ook bij de mensen thuis”, vertelt eigenaar Corstiaan den Boer (54) van de zorgboerderij, die in het proefproject samenwerkt met de Zwijndrechtse welzijnsorganisatie Diverz.

https://www.ad.nl/dordrecht/onbespoten-groenten-van-dordtse-akker-direct-naar-klant-ik-laat-zien-dat-het-op-deze-manier-ook-kan~a440a099/?fbclid=IwAR1GZFO88TjYA43meYN9AHPRVA31VTPZMKGqvKVM_Gp08SH7h_znoZaGt58

LINK AD Persartikel-Onbespoten groenten van Dordtse akker direct naar klant – kopie

# AD Dordtenaar

In één streep van het land naar je bord: 16 Dordtse boeren maken het mogelijk. Bijna de helft van de boeren in Dordrecht levert hun groenten en fruit direct aan de klant. De stad is daarmee een van de landelijke koplopers van de zogeheten korte keten. Drechtstadsboer wil dat de politiek zich er nu vol achter schaart.

Bas Boerma Laatste update: 21-02-21, 15:36

Alleen Terschelling doet het procentueel gezien beter dan Dordrecht, waar 16 van de 41 boeren rechtstreeks of via maximaal één tussenschakel aan de consument leveren. Dat kan zijn via een kraam aan de weg, via het aan huis bezorgen van een groente- of fruitpakket of door rechtstreeks te leveren aan een restaurant in de buurt.

https://www.ad.nl/dordrecht/in-een-streep-van-het-land-naar-je-bord-16-dordtse-boeren-maken-het-mogelijk~a5a9a234/

Die ontwikkeling moet de komende jaren in een stroomversnelling komen, vindt voorzitter Robert Klaassen van Drechtstadsboer. Hij hielp de laatste jaren onder meer met de oprichting van Rechtstreex in de stad en ook hielp hij Corstiaan den Boer van zorgboerderij De Zuidpunt in Dordrecht met het opzetten van De Groenten van Cors, een wekelijks pakket van onbespoten groenten dat direct van het land naar de keuken gaat.

Met 130 afnemers is de groentebox een succes, zegt de bedenker. Hij hoopt dit jaar zelfs naar 200 te groeien. ,,We doen dit samen met de cliënten van onze zorgboerderij en dat is geweldig. Het is een mooie combinatie van sociaal boeren, duurzame landbouw en de korte keten.’’

Voor Den Boer is het belangrijk om consumenten ook rechtstreeks te bedienen. ,,Het is beter dan dat we spullen eten die we vanuit de hele wereld naar Nederland halen. En de mensen vinden het ook leuk om het vrijwel direct van het land te halen. Het is iets meer extra werk voor ons, maar het geeft ontzettend veel voldoening.’

Klaassen ziet in de korte keten een uitstekende aanvulling op het ‘gangbare systeem’ waarin boeren via supermarkten voor de wereldmarkt produceren. En daarin staat hij niet alleen. Ook de Europese Unie wil dat in 2030 ongeveer een derde van de voedselconsumptie uit de eigen achtertuin komt. En dat is mogelijk, zegt Klaassen. Drechtstadsboer liet namelijk vijf jaar geleden al een onderzoek uitvoeren door de Universiteit van Wageningen om erachter te komen of alle 41 boeren in Dordrecht de voedselvoorziening voor de inwoners op zich kunnen nemen. ,,Het antwoord? Ja, dat kan. Mits niet iedereen zeven dagen per week vlees eet en eens kiest voor zuivel of bonen. Maar dan is het perfect mogelijk.’’

Tot op heden is dat echter een utopie. Voornamelijk omdat de politiek zich volgens Klaassen niet achter een regionaal voedselsysteem schaart. Volgens hem is er in het huidige coalitieakkoord slechts één zin opgenomen over voeding. Veel te weinig, zegt hij. Hij pleit al langer voor een voedselvisie voor de stad.

Wethouder Rik van der Linden van Dordrecht zegt regelmatig met betrokkenen te spreken ‘over voedsel en alles wat daarbij hoort’. ,,Dat gebeurt nog niet in de vorm van visieontwikkeling en een agenda richting de Europese ambitie. Maar dit onderwerp staat wel bij ons op het netvlies en zou een plek kunnen krijgen in een volgend plan. Al is dat uiteraard ook aan een volgend college en de gemeenteraad.’’

Dat bijna de helft van de Dordtse boeren een korte keten hanteert, doet Van der Linden goed. ,,Het Eiland van Dordrecht biedt hier veel kansen voor en het is mooi dat die kansen ook gepakt worden.’’ Het toont volgens de wethouder aan dat duurzame initiatieven ook economisch succesvol kunnen zijn. ,,Wij hebben binnen onze opgave ‘Duurzame stad’ een aantal prioriteiten gesteld voor deze collegeperiode. De voornaamste focus ligt daarbij op energiebesparing en de omslag naar schone energie. Daarnaast staat ook circulaire economie hoog op de agenda. Het gaat daarbij ook om korte lijnen van productie naar gebruik. In die zin sluit dat heel goed aan op de ontwikkeling van korte lijnen op het gebied van voedsel.’’