Voedselfamilies Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse Voedselfamilies zijn een open netwerk van boeren, verwerkers, onderzoekers en consumenten, dat anders wil kijken naar landbouw. Een landbouw met een positieve impact op economie en milieu, mens en dier. Want ‘veel voedsel voor weinig geld’ heeft gezorgd voor roofbouw op grond en natuur, wereldwijd en ook in Zuid-Holland. Met vervelende gevolgen voor klimaat, biodiversiteit, milieu en gezondheid.

Deelnemende producenten en organisaties, zoals Drechtstadsboer zijn de koplopers in de kanteling van het voedselsysteem. Juist innovatieve bedrijven dragen met hun initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen bij aan een duurzamer toekomst van ons gangbaar voedselsysteem. Gezond en betaalbaar voor iedereen én een eerlijke boterham voor de boer. Daar werkt de provincie graag aan mee.

Quotes

Gerry Kouwenhoven, programma-manager Hogeschool Inholland Delft

De voedselstrategie moeten we samen maken en samen doen! Het succes bereiken we samen: ondernemers, overheid, onderzoekers en maatschappelijke organisaties.”

Han Weber, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

“Ik geloof in de ontwikkeling van een duurzame landbouw. Dat is een van de redenen, dat wij een initiatief als Drechtstadsboer steunen”

Isabelle Diks, Tweede Kamerlid GroenLinks

“Stadslandbouw is een fantastische manier om een aantal belangrijke zaken op een zachte manier aan elkaar te verbinden”

Jan Willem van der Schans, Senior Onderzoeker WUR Economic Research

“Wat als 80 procent van de Zuid-Hollandse bevolking lokaal gevoed wordt? Ik zeg: Doen. Niet over nadenken, Drechtstadsboer. Gewoon doen”

Video’s

80% Lokaal voedsel in Zuid-Holland kan dat volgens jou?

Marijke Booij, kaasmaker

Drees Peter van den Bosch tijdens het Voedselvernieuwersfeest 2017