Aanmeldingen: http://www.growthecity.eu Inschrijving sluit op 4 juli 2014

Nutriënten oogsten in Rotterdam is een gezamenlijk initiatief van GROW the City, het Nutriënt Platform, Gemeente Rotterdam en Eetbaar Rotterdam.
 
10 juli: Nutriënten oogsten in Rotterdam  Rotterdam is een ‘groentetuin’ vol waardevolle nutriënten, klaar om geoogst te worden. In en om Rotterdam leven circa 1,2 miljoen mensen die een grote afvalstroom met zich mee brengen. Onder meer vanuit grootschalige evenementen, kantoorgebouwen en de vele horeca verdwijnen grote hoeveelheden herwinbare grondstoffen. Aan de andere kant is er potentiele vraag naar deze grondstoffen voor productie in de glastuinbouw in het Westland, stadslandbouw in Rotterdam en voor parken en plantsoenen van tal van gemeenten. Door deze twee kanten te verbinden kunnen we een grote bijdrage leveren aan de circulaire economie.   Op 10 juli hebben we een buitenlandse expert te gast in Rotterdam en gaan we met lokale partijen aan de slag met dit thema. Het programma bestaat uit twee delen: Middagprogramma 13.00 – 17.00 uur Avondprogramma 19.00 – 22.00 uur [Download uitnodiging]

Circular Clinics Stadslandbouwcafé Rotterdam Galvanistraat 15, Rotterdam Fenix Food Factory Veerlaan 19, Rotterdam

Middagprogramma
13.00 – 17.00 uur
Avondprogramma
19.00 – 22.00 uur
Circular Clinics

Locaties:
Galvanistraat 15, Rotterdam
Fenix Food Factory
Veerlaan 19, Rotterdam

PS Samenwerking RUAF / DSCooperatie in wording
Ik ben in gesprek met de directeur van de organiserende stichting RUAF, of en hoe we met elkaar zouden kunnen samenwerken. Zij zijn van de Noord-Zuid verbinding en Fairtrade, en die orientatie delen we. Onlangs heb ik een discussietafel voorgezeten in het stadslandbouwcafe Utrecht, van RUAF.