Proeftuin Amstelwijck i.o.

Proeftuin Amstelwijck i.o. – Een nieuwe weg van land naar klant

Bekijk de video over Proeftuin Amstelwijck

Werk aan de winkel
Het huidige voedselsysteem is niet toekomstbestendig. We hebben bestuurders en ondernemers met lef en visie nodig om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken, waaronder begrepen het lineaire voedselsysteem, dat deel uitmaakt van het probleem. Hoe korter de keten, hoe beter het is voor alles en iedereen. Voedsel produceren dichtbij waar het geconsumeerd wordt, ondervangt heel veel van de huidige bezwaren. Hoe combineren we de lokale productie van gezonde betaalbare voeding voor iedereen met klimaatopgaven, watermanagement, biodiversiteit en volksgezondheid? Proeftuin Amstelwijck i.o brengt antwoorden in praktijk met bouwen en boeren. Niet of of. Maar en en. Al is het maar tijdelijk.

“Van Voetbalveld naar Voedselveld”
Proeftuin Amstelwijck i.o. Is een grensverleggend doorbraakproject in de traditionele wereld van projectontwikkeling en ruimtelijke ordening. Een burgerinitiatief, dat zich hard maakt om zonder omwegen voedsel een herkenbaar gezicht te geven, de boer zijn maatschappelijke betekenis te laten herwinnen, de klant zijn vertrouwen in de boer te laten hervinden. Gewoon door in een woonwijk neer te strijken, zichtbaar landbouw te bedrijven en de oogst in een korteketen te vermarkten. De opbrengst is meer dan geld alleen. Het leidt ook tot werk, welvaart, welzijn en gezondheid. Het idee dateert van eind 2016; een suggestie door Stadsontwikkeling Dordrecht.

Menu voor Voedsel Anders
Je krijgt het landschap dat je eet. Pas als wij ons hier bewust van zijn, kunnen we de omslag maken naar een circulaire vorm van landbouw bedrijven met een duurzame impact op economie, bodem, mens en dier. Proeftuin Amstelwijck i.o. vertelt het lokale verhaal en inspireert de Dordtenaren om stil te staan bij hun menu. Want de tijd van gedachteloos eten, is voorbij.

Documentaire over de Proeftuinen van Zuid-Holland (17 min.)

Tijdlijn Proeftuin Amstelwijck i.o.

De Kickoff van Proeftuin Amstelwijck i.o vond plaats op 19 september j.l in aanwezigheid van bestuur en belangstellenden.

De 7e Juni brachten leden van het team duurzame landbouw Zuid-Holland een werkbezoek op locatie. De 28e Juli organiseerde Drechtstadsboer een werkbijeenkomst met de deelnemende voedsel- en zorgondernemers en maatschappelijke organisaties. De 17e Augustus, verscheen een tussentijds rapport door ir. P. Krosse van de Provincie Zuid-Holland over Proeftuin Amstelwijck in de Dordtse context. Gedurende de maand augustus bereidde Drechtstadsboer met medewerking van twee experts een zogenoemde EU POP subsidieaanvraag voor, die niet is ingediend. De 6e September, sprak Drechtstadsboer op het stadskantoor met Dordtse ambtenaren RO en MO en de projectleider Amstelwijck. De gemeente geeft vriendelijk doch beslist te verstaan, dat Drechtstadsboer niet – zoals gevraagd – betrokken wordt in de aanloop naar de Omgevingsvisie, noch – zoals gevraagd – aanzit bij de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Amstelwijck. Citaat: “De markt is leidend. We maken haast om nog voor de verkiezingen met de bouw op Amstelwijck te beginnen.” De 19e September sprak Drechtstadsboer op het stadskantoor gemeenteraadsleden van de Commissie Fysiek toe. De 20e September, doken de media op Proeftuin Amstelwijck: AD Dordtenaar, Stem van Dordrecht, Dordt Centraal, Radio Rijnmond en RTVD. Vele interviews volgen. Op 21 september vindt i.s.m. Davinci ROC college en SC Amstelwijck het succesvolle ‘Raads Diner&Cafe plaats met een prominent publiek en eminente sprekers uit het hele land; onder wie keynote sprekers Leon Meijer, wethouder voedsel Ede, en prof Wiskerke WUR. Op 26 september mag Drechtstadsboer in Centrum De Buitenwacht Dordrecht een bijeenkomst toespreken van het UWV Leerwerkloket. Op 27 september mag Drechtstadsboer Proeftuin Amstelwijck i.o. inbrengen op een seminar van Duurzaam Dordt en Platform Duurzaamheid. Op 31 oktober overhandigt Drechtstadsboer een petitie met opgehaalde handtekeningen ten gunste van burgerinitiatief Proeftuin Amstelwijck i.o aan de burgemeester.

Quickscan  gemaakt door ir. P. Krosse, Voedselfamilies Zuid-Holland, naar de mogelijkheden van deze wijkontwikkeling 3.0.