Natuur Klimaat Landbouw
Stichting Steunpunt Drechtstadsboer verwelkomde op 14 mei in de Biesboschhal Dordrecht een gevarieerd gezelschap van groene politici, burgers en ondernemers voor een thematisch tafelgesprek. Er was gekozen om aan te sluiten bij het motto van ‘Biodiversiteit op het Eiland van Dordrecht’. Relevante lokale onderwerpen rond klimaat natuur, landbouw passeerden de revue, voorzien van een inleiding of toepasselijk filmpje. Nagenoeg alle groenblauwe ontwikkelingen langs de A16 en de N3 kwamen langs: Dordwijk Stadspark XXL. Amstelwijk. De Kop van de Staart. De Biesboschhal. Het tafelgesprek begon met biodiversiteit en eindigde er ook mee. Het gesprek verliep bijzonder levendig. De zaal liet zich niet onbetuigd in de discussie. Hoe kan het anders met deze line-up aan kanjers van koplopers. Tot slot keek het publiek naar een drietal filmpremieres met videoportretten van ‘Groene Helden’ met Ben Pardijs De Oude Beer, Danielle Vol Rebel Rebel, Gulseren Turkish Delight.

V.l.n.r. Tsjomme Zijlstra, Maurice van Chastelet, Frans Bauke van der Meer, Peggy Tanis, Roos van Chastelet, Robert Klaassen, Melike Karaslan, Gülseren, Jos Hubens.

Tsjomme Zijlstra deelde zijn ervaringen met de aanwezigen als duurzaam ambachtelijk bierbrouwer Kaapse Brouwers te Rotterdam Katendrecht binnen het consortium Fenix Food Factory I en II. Hij sprak zich uit over de (on)mogelijkheden van een grootstedelijke foodhub.

Maurice van Chastelet ging op verzoek dieper in op biodiversiteit, kringlooplandbouw en diervriendelijkheid binnen zijn extensieve vleesveehouderij, deelname aan coöperatie Boeren van Dordt en het POPproject Getijden Boerderij, waaraan ook Jan Willemsens deelneemt.

Frans Bauke van der Meer is een gepensioneerd hoogleraar Bestuurskunde bij de EUR, een gemotiveerd milieu-activist, raadslid GroenLinks Dordrecht en vrijwilliger bij de Klimaatcoalitie Dordrecht.

Peggy Tanis deelde met de aanwezigen haar liefde voor natuur en biodiversiteit en legde in het werk de verbinding met persoonlijke beleving van kunst en cultuur. Met name literatuur.

Roos van Chastelet vertelde de aanwezigen over haar HBO studie AERES Dronten. Hoe zij nastreeft om samen met haar broer het familiebedrijf voort te zetten, ook al maken maatregelen van overheidswege het niet altijd makkelijker.

Robert Klaassen leidde samen met Annette de Vlieger het tafelgesprek in banen.

Melike Karaslan vertelde over haar kunst- en media studie, hoe zij zich inzet voor Stichting Turkish Delight die is mede-opgericht door Gülay Kösen en Gülseren.

Gülseren nam de aanwezigen mee in in de activiteiten van het mede door haar opgerichte Turkish Delight, dat vrouwen van niet westerse afkomst verbindt met de samenleving middels interculturele catering en lokaal moestuinieren

Jos Hubens voerde de toehoorders mee in de geschiedenis van de huidige Biesboschhal. Hij vertelde, hoe hij dit staaltje industrieel erfgoed mede voor de sloop had belet en hoe hij binnen de nieuwe Biesboschhal een museale en educatieve rol voor binnenvaartmuseum en Leefwerf De Biesbosch weggelegd ziet.

Techniek Via Cultura

After Movie over het programma Praattafel Projectontwikkeling Dordrecht met een samenvatting van opgenomen beelden gaat binnenkort de lucht in.

Links

Tsjomme Zijlstra; Fenix Food Factory – https://www.fenixfoodfactory.nl/
Maurice van Chastelet; BoerenvanDordt – https://www.dordtschescharrelkoe.nl/ en https://boerenvandordt.nl/
Frans-Bauke van der Meer; GroenLinks – https://klimaatcoalitie.org/index.html
Peggy Tanis; IVN Dordrecht – https://www.ivn.nl/afdeling/dordrecht
Roos van Chastelet; HBO Aeres Dronten student https://www.dordtschescharrelkoe.nl/
Robert Klaassen en Annette de Vlieger; Drechtstadsbeoer – www.drechtstadsboer.nl
Melike Karaslan; Student / Stichting Turkish Delight https://www.facebook.com/stichtingturkishdelight/
Gülseren; Stichting Turkish Delight- https://www.facebook.com/stichtingturkishdelight/
Jos Hubens; Ambassadeur Vereniging De Binnenvaart – https://www.debinnenvaart.nl/
Niet op de foto: Danielle Vol; https://rebelrebelcafe.nl/

Credits

Regie Annette Vlieger Gespreksleider Robert Klaassen
Techniek Via Cultura. https://www.stichtingviacultura.nl/
Organisatie Stichting Steunpunt Drechtstadsboer
https://www.drechtstadsboer.nl/
Fotoverslag Robert Klaassen

Kop van de Staart & Biesbosch hal. Twee van de aan tafel besproken onderwerpen tijdens het Praattafel Weekeind van de Biodiversiteit. Artist impressie van de Kop van de Staart uit het Beeldregieplan

Artist Impressie. In nauwe samenwerking met bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten werkte Drechtstadsboer mee aan een ontwerp voor een recreatief groen multifunctioneel ‘Stadspark’ voor de wijk, getiteld ParkIn en een ‘Plukbrug’ als oeververbinding met de historische binnenstad.