Gemeente Dordrecht zou in het bijzonder zijn voordeel kunnen doen, ons inziens, door de methodiek geheel of gedeeltelijk na te volgen, waarmee de gemeente Utrecht, de projectontwikkelaar, de huidige en toekomstige bewoners in nieuwbouw wijk Rijnvliet samenwerken aan de inrichting van de openbare ruimte. 

De in de film getoonde werkwijze biedt handvatten voor hoe Drechtstadsboer de geambieerde wijkontwikkeling op Amstelwijk zou willen zien. Samen met de gemeente, met de projectontwikkelaar, met huidige en toekomstige  bewoners en belanghebbenden. 

In  een Utrechts weiland langs een vaart, bouwt v Wanrooij met succes aan een dun en dure groene wijk met 1000 stuks nieuwbouw woningen met inbegrip van maatschappelijke voorzieningen als ontmoetingscentrum Metaal kathedraal, basisschool, buitenschoolse opvang en  tiny voedselbosje.
Bekijk deze drie Utrechtse filmpjes eens op uw gemak. Een aanrader.

Participatie eetbare woonwijk Rijnvliet

Niels Glas, projectleider bij de gemeente Utrecht vertelt over participatie in de nieuwe wijk Rijnvliet. De deelnemers denken mee over het inrichtingsplan hoofdstructuur van de openbare ruimte. Deelnemers die aan het woord komen, zijn Renske Wilderman van KMN Kind & Co, Bert Kassies van het bewonersinitiatief De Groene Longen Rijnvliet, Esther Vlaswinkel die Stedenbouwkundige bij De Zwarte Hond is, en Rob van der Westen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht. 

Rijnvliet eetbare woonwijk

Wethouder Kees Geldof. “Samen met de bewoners en Metaal Kathedraal werken we een bijzonder concept voor de openbare ruimte in de wijk uit: de eetbare woonwijk. Zo krijgt de woonwijk een echte eigen identiteit”Architect Xavier San Giorgi: “Een woonwijk als voedselbos is supergaaf”

Voedselbos in woonwijk Rijnvliet Realisatie vogeleiland

Samen met de bewoners en Metaal Kathedraal is een bijzonder concept voor de openbare ruimte in de wijk Rijnvliet uitgewerkt: de eetbare woonwijk.