4 PROEFTUIN AMSTELWIJCK VAN DE BAAN?

Met het plan ‘WIJ-Land van Dordrecht’ voor een stadsboerderij, brede landbouw en korte voedselketens, loopt Drechtstadsboer al net zo lang rond als de stichting bestaat; sinds 2014. Tastbare resultaten van onze legio inspanningen om het bestuur van de gemeente mee te krijgen laten nog op zich wachten. Drie serieuze pogingen tot realisatie van dit baanbrekend groene zorg concept, heeft Drechtstadsboer ondernomen . Plan A anno 2015, Herenboeren Dordrecht Dubbeldam, heeft niet gewerkt. Plan B, anno 2016, Zorgboerderij Zuidendijk, strandde. Plan C anno 2017 gaat WIJland Dordrecht verder onder de naam Proeftuin Amstelwijck Van Voetbalveld naar Voedselveld”

 

Om bekendheid aan Proeftuin Amstelwijck te geven heeft Drechtstadsboer in de media getamboureerd, in de sportkantine drie drukbezochte lokale bewoners bijeenkomsten georganiseerd en een landelijke bijeenkomst “Raad Diner”, waar de betrokken ondernemers zich voorstelden en WUR en Ede een pleidooi hielden voor stadslandbouw De Provincie Zuid-Holland heeft een positief gestemd onderzoekje naar de kansen van Proeftuin Amstelwijck laten uitvoeren.

 

Toen ook dat niet hielp, heeft Drechtstadsboer 500 handtekening opgehaald en proeftuin Amstelwijck als burgerinitiatief aan de Raad ter bespreking voorgelegd. In alle eerlijkheid. Het was geen verrassing, dat de wethouder 5 december een negatief raadadvies uitbracht. De gemeenteraad ging tijdens de vergadering van 6 december zonder morren mee met de wethouder.

 

En op 19 december was burgerraadvoorstel Proeftuin Amstelwijck gereduceerd tot een hamerstuk. Het Bestuur onthoudt Drechtstadsboer burgerinitiatief / sociaal bedrijf jarenlang een plek aan tafel. “De gemeente ziet helemaal niets in Proeftuin Amstelwijck” zegt gemeentewoordvoerder Marc v Wijnen in het AD van 20 september. Plan C exit? Dat is nog de vraag. Proeftuin Amstelwijck:  https://youtu.be/Ex6S88xkDvM

AD 20-09-17 Gemeente Dordrecht ziet niets in plan Proeftuin Amstelwijck. Jan-Dirk Verheij 

Dordrecht voelt helemaal niets voor een ecologische stadsboerderij van drie hectare op het terrein van de opgedoekte voetbalclub SC Amstelwijck. De initiatiefnemers van Proeftuin Amstelwijck laten zich echter niet afschrikken: vanmiddag is een officiële kick-off

 

De brief van de wethouder roept kritische vragen op. Vragen, die op de raadsvergadering gesteld hadden kunnen worden, maar niet gesteld zijn. Het ingediende plan Proeftuin Amstelwijck stelt voor “Niet Of-Of, maar En-En”, “Tijdelijk Stadslandbouw” en “Samenwerking projectontwikkelaar, gemeente en burger/initiatiefnemer” De wethouder negeert in zijn advies alle deze drie proces voorstellen van Drechtstadsboer. Het ingediende businessplan proeftuin Amstelwijck heeft de Raad nooit bereikt, blijkt uit raadscommissie notulen. Even cijferen? Op een geraamde omzet door nieuwbouwwijk Amstelwijck Hout 2 van 300 woningen a 5 ton = 150 mio , impliceert de komst van proeftuin Amstelwijck met 0,5 hectare een “aanzienlijke inkomstenvermindering” van 2.5 mio minder euro’s voor ontwikkelaar en grondbedrijf. Wat is de burger in dit verhaal anders dan consument?

 

De wethouder financiën reduceert plan proeftuin Amstelwijck als breed gedragen burgerinitiatief cq sociale onderneming i.o expliciet en volledig tot een centen zaak. De Raad negeert het belang van de maatschappelijke, ecologische meerwaarde van een duurzaam productief stadslandschap, dat bijdraagt aan een leefbare wijk en burgerinitiatief Drechtstadsboer dat zich daarvoor inmiddels vier jaar actief en met steun van de provincie inzet.

 

Citaten uit het negatief advies van de wethouder aan de Raadsleden verzonden op 5 december voor de Raadsvergadering van 6 december: “.aanzienlijk kleinere mogelijkheid om woningen te realiseren” …een risico voor de haalbaarheid van de bouwopgave.Het initiatief betreft 5 hectare van de beschikbare circa 30 hectare”. …verminderde meeropbrengst”. We (B&W) hebben de ambitie om een verbintenis aan te gaan met een marktpartij”

 

HOE ZIT HET ECHT?

Drechtstadsboer is een ondernemend burgerinitiatief dat met vier sociale ondernemers en een stadsboer een ecologische productieve stadsboerderij wil neerzetten voor Dordt voor de nieuw te bouwen wijk met 300 highend villa’s. Amstelwijck 30 hectare braakliggende sportvelden, bestemd voor woningbouw. Plek voor 300 huizen volgens een opgave van de projectleider. De dichtheid voor Amstelwijck is 10 woningen per hectare (ratio 1:10) gelijk aan Dordtse Hout met 220 woningen 22 hectare bouwland.