Gebiedsontwikkeling & Coöperaties.

Galerie Compagnie Dordrecht Inloop 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Aanmelden https://tinyurl.com/ybd9tzgn

 

Context
De Overheid stelt kaders over hoe we in Nederland met elkaar en met de schaarse openbare ruimte omgaan. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte aan burgers om aan de slag te gaan in het publieke domein. Reden voor Drechtstadsboer om een licht op te steken over gebiedsontwikkeling en burgerinitiatieven: bouwen, wonen, werken, recreëren. Wat is de rol van coöperatief ondernemen en burgerinitiatief? Hoe verhoudt de overheid zich tot markt en burger in de doe democratie? Wat zijn commons?

Over ‘Commons’ prof Tine de Moor, UvU, https://www.youtube.com/watch?v=GHlxc9BUyR8

 

Jacqueline van Dongen,portefeuillehouder Duurzaamheid Drechtsteden opent en sluit Commons Seminar. Moderator Jean Eigeman, Stadslandbouw Nederland.

 

Programma – wijzigingen voorbehouden

Quiz:

Première ‘Duizend Duurzame Daden’. Duurzaamheidscan Drechtsteden

Pitch:

Utrecht Rijnvliet. Eetbare Woonwijk in aanbouw. Food Forestry Development.

Presentatie door Xavier San Giorgi en Metaalkathedraal.

Pitch:

Campus Almerk. CSA & Pilot high tech pixellandbouw. Drone en robotisering.

Film:

Première Documentaire Handelsmissie Ede Van Regio naar Regio.

Pitch:

Proeftuin Amstelwijck Dordrecht i.o. Burgerinitiatief Stadlandbouw.

Pitch:

Food Value. Online markttool voor cooperaties. Marieke Karssen The Plant