Groene Helden Video’s is een cyclus van 21 korte videoportretten over jonge mensen, die zich praktisch inzetten voor een betere leefwereld met goed, gezond en eerlijk voedsel; betaalbaar voor iedereen. Zij maken het verschil. Geen woorden maar daden. Drechtstadsboer heeft ondertussen vier videoportretten gemaakt met medewerking van Ben Pardijs gemeenschap tuinder, Manon Weijermars groene dagbesteding, Turkish Delight inclusieve catering en Danielle Vol vegan eetcafé. De films zijn in in première gegaan op locatie en in de Biesboschhal. Via Cultura mediastichting tekent voor productie en distributie.

Tara Badloe, HRO, in gesprek met agrariër Jan Willemsens een van de Boeren van Dordthttps://boerenvandordt.nl/
Manon Weijermars, De Moestenier groene dagbesteding Dordrecht

Manon is vanuit een baan in de zorg gestart met groene dagbesteding. “Ik heb nog plekjes over in de bus dus mensen mogen altijd contact opnemen als ze met me mee op pad willen om samen aan de slag te gaan. We werken heerlijk buiten en je wordt wel een beetje vies, dus dat moet je niet erg vinden. En mocht je nog hulp kunnen gebruiken in je moestuin, dan hoor ik het graag.”

René Bor, bioboer van Coöperatie SymBIOse, Alblasserwaard
Tineke Poirot van moestuin Gewoon Anderz en coöperatie SymBIOse, Alblasserwaard
Douwe van Chastelet van Dordtse Scharrelkoe en de Boeren van Dordt
Koen Verschoor, Koen’s Brood, bakker van (bio-)desembrood in Dordrecht
Gertjan Verstuij helpt mee met de show van runderen van De Drie Wedden, coöperatie SymBIOse, tijdens de jaarlijkse Fokveedag in Hoornaar
In gesprek met Jan Willemsens, akkerbouwer, een van de Boeren van Dordt en voorzitter LTO Dordrecht e.o.
Ben Pardijs, stadsboer bij Stadslandbouw kas De Oude Beer en oogsttuin Hof van Eden

Ben Pardijs is als zelfstandig ondernemer stadslandbouw opgeleid aan de Warmonderhof. Bart Willems was zijn stagebegeleider op Zorgboerderij De Zuidpunt. Ben boert op een perceel diverse teeltgewassen in de categorie ‘stadslandbouw onder glas’ bij Stadskas De Oude Beer. Citaat: “Onze droom is mens en voedsel weer te verbinden zoals dat ooit bedoeld is. Kleinschalig, lokaal en bewust.” Met een vriendin is Ben recent begonnen met een kleinschalige korte keten onderneming in groentetassen op pachtgrond in Almkerk (Noord Brabant)

Gülay Kösen en Gülseren Özdemir van Stichting Turkish Delight cataering

Stichting Turkish Delight. Aflevering 10. Turkish Delight is opgericht door Gülay Kösen en Gülseren Özdemir als een maatschappelijke onderneming. De ambitie van de stichting is om de integratie en participatie van Turkse vrouwen in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Voedsel Verbindt De doelstelling van de stichting is: “de integratie van de Oosterse keuken in de Nederlandse samenleving, met name van de Turks-Ottomaanse keuken. Tevens willen wij bruggen slaan tussen tussen culturen en hebben gemerkt dat eten mensen verbindt”. Op basis van deze filosofie laat Turkish Delight zowel allochtone vrouwen participeren in de samenleving en zet dit tevens om in ondersteuning aan andere zwakkere bevolkingsgroepen. Met het enthousiasme van zowel het team als van de klanten, maakt Turkish Delight van iedere catering een culinaire belevenis. Met regelmaat wordt waardering uitgesproken over de inzet van de vrijwilligers en de kwaliteit van de gerechten. Turkish Delight werkt met vrijwilligers en als leerwerkbedrijf voor stagiaires.”

Danielle vol, vegan horeca-ondernemer en cateraar Rebel Rebel, Dordrecht

“Je kan bij Rebel Rebel zowel genieten van een ontbijt, lunch, diner als gewoon een snackje tussendoor. Alles is er trouwens vegan wat het wel heel makkelijk maakt om iets te bestellen. Ben jij al eens bij Rebel Rebel geweest? Of misschien vroeger bij Daantje? Laat dan zeker even weten wat jij ervan vond.”


Koen Makkeliechefkok culturele broedplaats DOOR Dordrecht

VLOG. Drechtstadsboer gaat in gesprek met Koen Makkelie, chefkok bij culturele broedplaats DOOR Dordrecht. Koen neemt de kijker mee in zijn keuken. Onderwerp van gesprek zijn verschillende duurzame manieren om voedselverspilling tegen te gaan.

Elisa Speet, InHolland en Natuurmonumenten

VLOG verslag. DOOR chef-kok Koen Makkelie is in gesprek met Groene Held Elisa Speet. Elisa Speet benaderde Drechtstadsboer november 2022 voor een interview. Het gesprek vond plaats in bijzijn van o.a. Koen Makkelie te DOOR Culturele Broedplaats Dordrecht.

“Beste Robert, Mijn naam is Elisa Speet, student aan de hogeschool Inholland Delft, aan de opleiding Dier- en veehouderij. Momenteel bezig met mijn derdejaars onderzoeksstage waarbij ik stage loop bij Natuurmonumenten. Bij Natuurmonumenten is vanaf dit jaar een project gestart genaamd “Rotterdam de boer op!”. Dit project richt zich op verbinding van de stad met het platteland, business voor de boeren, lokale ketens en meer biodiversiteit. In dit project doe ik een kleiner onderzoek naar burgerparticipatie met de vraag, hoe kunnen Rotterdammers meer verbinding krijgen met het boerenbedrijf middels burgerparticipatie? Voor dit onderzoek ben ik opzoek naar bedrijven die al actief bezig zijn met burgerparticipatie om zo inspiratie op te doen. Het lijkt mij super leuk om is langs te komen en met u te praten over de Drechtstadboer en wat vragen te stellen over uw manier van burgerparticipatie. Met vriendelijke groet, Elisa Speet Stagiaire Boswachter Communicatie en Beleven 65101 – Rotterdam en Nieuwkoop. Voor meer informatie rondom het project “Rotterdam de boer op” is een project van Natuurmonumenten

CITAAT “Burgerparticipatie is een start naar een betere en sterkere verbinding tussen burger en boer. Uiteindelijk draagt dit bij aan een helderdere kijk naar de agrarische sector en meer waardering voor de boer” Elisa is stagiair bij Natuurmonumenten voor Rotterdam de Boer Op en eindejaar student Duurzame Veehouderij Inholland Delft. In deze laatste hoedanigheid is Elisa betrokken bij ook een tweetal videoproducties over voedselverspilling en de eiwittransitie. Interview https://www.inholland.nl/nieuws/met-d… Video Inholland https://www.facebook.com/watch/?v=427…

Aftermovie project Wortel Schieten editite Dordrecht met Dalila Sayd, Stichting Het Eetschap
Vlog Dalila Sayd ihkv Dutch Food Week
Vlog Masja Ottenheim, Wat zit er deze week in De Groenten van Cors het onbespoten groentepakket uit Dordrecht

Vlog Nienke Blauw, op bezoek bij Stichting Groeituinen, Dordrecht

VLOG. Tara Badloe gaat op bezoek bij Stichting De Groeituinen Dordrecht. Zij wordt ontvangen door Nienke Blauw, coördinator. Samen pakken zij het groentenpakket ‘De Groenten van Cors’ uit.

Romyna William, EUR, bezoekt De Eikenhof, afhaalpunt De Groenten van Cors

VLOG Groenten van Cors. Romyna William brengt een bezoek aan groentenpakket afhaalpunt De Eikenhof Dordrecht. Eigenaresse Corrie Ton-de Kock ontvangt Romyna. Samen pakken ze het weekpakket uit van Zorgboerderij de Zuidpunt Dordrecht

Ruben Burger graduate HAS, Den Bosch

‘Jonge Onderzoekers aan het Woord’. Ruben Burger – graduate aan de Hogere Agrarische School ’s Hertogenbosch (HAS) – presenteert voor een live publiek zijn afstudeeronderzoek naar korte voedselketens in de zorg als mogelijk verdienmodel voor de boer. De avond is een onderdeel van de meerdaagse ‘Boerenlandbouw Conferentie’ en Dutch Food Week. “Gidsland voor landbouw 3.0. Mijn ideaalplaatje: over 10 jaar zien we Nederlandse akkers en weides vol bomen, struiken, bodembedekkers afgewisseld met akkerbouw of veehouderij. Regeneratieve precisielandbouw gebouwd op agro-ecologische principes. Een sprong voorwaarts in onze landbouw waarmee we meer en gevarieerder produceren, koolstof en stikstof vastleggen in de bodem en ruimte geven aan de natuur. Een voedselsysteem dat een positieve impact heeft en bestand is tegen extremere weersomstandigheden. Dit alles met één randvoorwaarde: het (financiële) bestaansrecht van de boer staat voorop.” Ruben Burger, HAS University of Applied Science – Food Inovation, Systems & Design. Winnaar HAS Food Experience 2021 – Foodmanship Awards 2021. Teamlid Designing Future Food Systems “Ruimte voor Transitie”. Werkzaam bij Imagro.

Marcel Meeuwissen, Rotterdam Business School / EUR

‘Jonge Onderzoekers aan het Woord.’ Marcel Meeuwissen – graduate Erasmus Business School – presenteert voor een live publiek in de Biesboschhal relevante bevindingen uit zijn bedrijfskundig afstudeer onderzoek naar het verdienmodel van de boer in de korte keten. In het kader van zijn afstuderen heeft Marcel mede onderzoek verricht bij Drechtstadsboer. De keynote cq powerpoint presentatie van Marcel maakt onderdeel uit van een reeks ‘Jonge Onderzoekers aan het Woord’. Aan deze reeks hebben voorts hun medewerking verleend: Ruben Burger HAS, Leontien Jansen WUR, Vincent Walstra UvL, Tara Badloe HRO.

Leontien Jansen, Wageningen University (WUR)

‘Jonge Onderzoekers aan het Woord’. Leontien Jansen – afgestudeerd aan Wageningen University Research (WUR) – presenteert relevante bevindingen van haar onderzoek naar voedsel soevereiniteit in het kader van internationale ontwikkelingen. Voedselsoevereiniteit in Nederland: beweging in de marge of groeiend alternatief? Een verkenning van de mogelijkheden voor in-situ beheer van agro-biodiversiteit in de context van het geïndustrialiseerde Nederlandse voedselsysteem.

SUMMARY “De wereldwijde voedselcrisis en de bredere ecologische crisis tekenen zich ook in Nederland steeds duidelijker af. Dat verandering van ons voedselsysteem onvermijdelijk is, valt niet langer te ontkennen. Om te komen tot een weerbaar en robuust voedselsysteem dat zowel huidige als toekomstige stressoren kan weerstaan, zal meer moeten worden gewerkt in overeenstemming met de natuur en is een grotere agro-biodiversiteit noodzakelijk. Ook in Nederland groeit het aantal initiatieven die hiermee bezig zijn. Dit zijn onder andere CSA-tuinderijen, biodynamische boerderijen en veredelaars van biologische zaden. Zij staan centraal in mijn onderzoek. Daarin heb ik gekeken in hoeverre het werk van al deze producenten een uiting is van voedselsoevereiniteit en hoe principes van voedselsoevereiniteit hun activiteiten ondersteunen.

Als wordt gesproken over voedselsoevereiniteit, wordt vaak gedacht aan kleinschaligheid. Dit maakt Nederland tot een interessante case study. Ons land is immers een van de grootste voedselexporteurs ter wereld. Is hier ruimte voor deze vormen van landbouw, die haaks lijken te staan op de heersende cultuur en denkwijze rondom voedselproductie, waarbinnen efficiëntie en grootschaligheid veelal de norm zijn?

Voedselsoevereiniteit is een breed begrip. Om hiermee te kunnen werken heb ik drie hoofdprincipes gebruikt, toegepast vanuit het perspectief van de producent. Deze zijn: • de mate van controle over de productiemiddelen • de bijdrage die wordt geleverd aan het behoud van agro-biodiversiteit • het respect voor diversiteit in culturen en visies rondom voedselproductie. Om inzicht te krijgen in de mate waarin deze principes tot uiting komen, heb ik de visies van de betrokken voedselproducenten in kaart gebracht, aangevuld met de kijk van enkele spelers binnen relevante netwerken en van experts in dit veld. Tijdens mijn presentatie zal ik enkele opvallende bevindingen delen, om zo te komen tot een antwoord op de hoofdvraag: hoe ontwikkelt voedselsoevereiniteit zich in Nederland door het werken aan het beheer van agro-biodiversiteit? ” Leontien Jansen thesis WUR 2022 Internationale Ontwikkelingsstudies