“Stadsboeren in Nederland – Professionalisering van de stadslandbouw”

Deze publicatie brengt de economische en financiele context in beeld van stadsbooeren in Nederland. Het geeft inzicht in de ruimtelijke kwaliteit en ecologische kansen en plaatst de stadsgerichte landbouw in een breder maatschappelijk perspectief.

“In januari 2012 bereikte de wereld, geografisch gezien bijna ongemerkt een historische omslagpunt: de meerderheid van de wereldbevolking woont nu in steden. Die steden blijven de komende decennia alleen maar groeien; ze leggen bovendiend beslag op 75% van alle natuurlijke hulpbronnen. Dat vraagt ontzettend veel van ecosystemen en leidt tot de vraag van deze eeuw: hoe kunnen we de stad duurzaam voeden?”Sharon Dijksma, Staatsecretaris van Economische Zaken en Wilma Mansveld, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Deze publicatie is ontstaan uit de Green Desl Stadsgericht Landbouw, een samenwerkingsverband van van Bergen Kolpa Architecten, Wageningen UR/LEI, de Volharding Breda, Priva, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.