“De werkbladen zijn bedoeld om de discussie binnen de gemeente rond duurzaamheid te ondersteunen. Ze laten u zien

  • hoe de GDI in elkaar zit: het raamwerk van de GDI,
  • in een oogopslag de resultaten voor uw gemeente,
  • de verzamelde basisgegevens die voor de GDI zijn gebruikt voor uw gemeente,
  • de omschrijving daarvan
  • met de gevonden maximum en minimum waarden en het berekende gemiddelde van alle 408 gemeenten
  • en tevens de berekende waarden voor de 16 indicatoren, met eveneens het maximum, minimum en gemiddelde van alle 408 gemeenten.

GDI omvat de 3 dimensies van duurzaamheid: Mens & Maatschappij, Milieu & Natuur en Economie. Het spinnenweb laat zien hoe duurzaam uw gemeente is aan de hand van de 16 indicatoren van de GDI.” [GDIndex Dordrecht]

Bron
Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl – info@gdindex.nl 0317 750645