Stichting Steunpunt Drechtstadsboer houdt sinds eind 2021 kantoor in de Biesboschhal aan de Maasstraat te Dordrecht. Met dank aan de Gemeente en Anna Vastgoed. Vanuit deze bijzondere plek heeft de stichting – platform, netwerk en groen ontwikkelaar – afgelopen seizoen lokale activiteiten opgezet en uitgevoerd.

Om enkele voorbeelden te noemen Dutch Food Week Dordrecht. Boerenlandbouwconferentie Nederland-Vlaanderen. Stadslandbouw Safari Eiland Dordrecht. Food Film Festival. Disco Soup Youth Food Movement. Verkiezing café Gemeenteraad 2022.

De stichting heeft zich recent aangesloten bij een bestaand consortium, dat zich in eerder stadium beijverd heeft om de gemeente te verleiden uit meerdere kandidaten aan juist deze partij de bij de locatie passende herontwikkeling en maatschappelijk gedreven exploitatie te vergunnen.

Drechtstadsboer voegt ‘FOOD’ toe aan het bestaande concept. Een Regio FoodHub met ambachtelijke food-ondernemers naar voorbeeld van de Fenix Food Factory Rotterdam, met een boerenmarkt naar voorbeeld van de Oogstmarkt Rotterdam, met een afhaalpunt, met een onderwijsleer restaurant op MBO – HBO niveau.

Drechtstadsboer is met mogelijk geïnteresseerde agrifood-partijen in gesprek.

“CITYARD maakt van de oude Scheepswerf de Biesbosch een duurzame hotspot, een makerspace next level die de regio nog niet kent. Een plek waar concreet invulling gegeven wordt aan sociale-, economische- en maatschappelijke innovaties.”

Citaat Biedboek DordYard – Inleiding“ Met veel genoegen nemen wij u mee in ons biedboek voor de verwerving van de monumentale Biesboschhal in Dordrecht. Wij zijn de Biesboschhal Industrieel Erfgoed Stichting (BIES). Ons biedboek is ons antwoord op de Bouwenvelop Stadswerven Biesboschhal en het Procesdocument zoals wij dat als gegadigde hebben mogen ontvangen.

Onze opgave is het behoud en een duurzame exploitatie van de Biesboschhal voor de stad Dordrecht: haar inwoners, haar ondernemers, haar maatschappelijke organisaties, haar creatieve sector en haar bezoekers. Wij dragen zorg voor het behoud van het industrieel erfgoed door exploitatie, renovatie en herontwikkeling van dit gemeentelijk monument. Een investeringsopgave die uitgevoerd wordt door de Erfgoed Stichting en haar samenwerkingspartners. Gezamenlijk lanceren wij CITYARD als programmatische invulling van de Biesboschhal en kostendekkend exploitatiemodel waarmee de investeringen – instandhouding, renovatie en herontwikkeling – gedragen worden”

Stad van de Toekomst

De Stad van de Toekomst is een stad van ons allemaal en samen geven we antwoord op toekomstige vraagstukken door iedereen ruimte en faciliteiten te bieden die hen uitdagen en intrinsiek motiveren om te gaan doen waar hun hart en/ of talent ligt. In de Stad van de Toekomst worden we uitgedaagd om alles als een kans te zien en vinden we antwoorden voor belangrijke uitdagingen waar we als regio de komende jaren voor staan.

CITYARD, de Stad van de Toekomst, als “hotspot” voor leren, innoveren, verduurzamen, produceren en transformeren. Een inspirerende, vernieuwende en vooruitstrevende omgeving waarin de deelnemers samen met jonge ondernemers en publiek/ private partijen inhoud en uitvoering geven aan de (duurzame) oplossingen van morgen en dit alles volgens de opgave van de ‘next economy’. U zult in dit boek uitgebreid zien hoe het architectenbureau RoosRos de hal zo aanpast en inricht dat die toekomst er, met behoud van het industriële erfgoed, kan plaatsvinden. U kunt ook zien hoe de hecht samenwerkende partijen in die hal daar invulling aan geven.