Stadslandbouw als brug tussen stad en platteland

Stadslandbouw als brug tussen stad en platteland

Onderwijsinstellingen steeds vaker betrokkenBron: Gemeente Rotterdam Dienst StadsontwikkelingAuteur: Jan Nijman, Rotdterdam, 2013 06 21 Stadslandbouw kan helpen de scheidslijnen tussen stad en platteland te vervagen. Het is een vorm van sociaal ondernemerschap. Boeren...
Gebiedskaart Nieuwe Dordtse Biesbosch

Gebiedskaart Nieuwe Dordtse Biesbosch

Deelgebieden Natuurlijk genieten in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Nu en vooral in de toekomst. Op het Eiland van Dordrecht wordt de komende jaren ongeveer 530 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebied aangelegd. Dordrecht krijgt een uitzonderlijk fraaie samenhang...

Ruimtelijke kwaliteit Drechtsteden

Inspiratiedocument ten behoeve van de actualisering van de structuurvisie 29 mei 2013 Inhoud5 Thema’s-Vijf thema’s, voorafgegaan door een zeer beknopte historische kenschets, worden  in een kaartbeeld met een toelichting samengevat:De vijf thema’s:– het...

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Gemeente Dordrecht

“De werkbladen zijn bedoeld om de discussie binnen de gemeente rond duurzaamheid te ondersteunen. Ze laten u zien hoe de GDI in elkaar zit: het raamwerk van de GDI, in een oogopslag de resultaten voor uw gemeente, de verzamelde basisgegevens die voor de GDI zijn...