Drechtstadsboer ziet mooie kansen om in de nieuwbouwwijk Amstelwijck wonen te combineren met stadslandbouw en een school. Waardeverhogend en goed voor de gezondheid van de toekomstige bewoners! Bij de bespreking van het ontwikkelperspectief door de gemeenteraad bood Drechtstadsboer de raadsleden – evenals vorig jaar – een kerstpakketje aan met gezonde lokale producten.

Op 8 november 2018 bracht gemeente Dordrecht het “Ontwikkelperspectief Amstelwijck” uit met een visie op de woningbouwontwikkeling op Amstelwijck, Dordrecht West. Een tien hectare groot sportcomplex gelegen zijdelings langs de A16 en de N3 met verlaten sportvelden, meerdere kantines, tennisclub LTC, jeu-de-boules banen SC Amstelwijck en een camping ‘Goed Af’. .Het gemeentelijk ontwikkelplan lijdt ons inziens aan een te eenzijdige oriëntatie op marktwerking en vastgoeddominantie. Bij voorbeeld woorden tellen: markt 28 x genoemd, burger 2 x genoemd. Wat de burger voor zijn stad wil, wordt op het gemeentehuis kennelijk niet relevant geacht.
Voor Drechtstadsboer is het geconstateerde feit van ’topdown’ stadsontwikkeling de directe aanleiding geweest om de Stichting Burgers voor Amstelwijck i.o. op te richten. Samen met partners als de Vrije Dordtse School, Linge’s Zorg (groene zorg voor mensen dementie), Thailf LTC en SC Amstelwijck. Voor de gemeente telt (nu nog) alleen de woningbouwopgave. Voor de burger telt een inclusieve wijk.
U burgers van Dordrecht, kunt het verschil maken door de online / offline petitie te ondertekenen. Door Raadscommissie vergaderingen bij te wonen. Door een stem te laten horen waar en wanneer u maar kan.
Hoe zal het nu verder gaan met Dordrechts Amstelwijck?  Wordt Amstelwijck de zoveelste  ‘gated community’ voor het hogere woningsegment zoals de gemeente met veel vaart zegt te willen bouwen. Van dat soort heeft Dordrecht er al veel te veel: Plantij, Wilgenwende, Dordtse Hout, De Hoven. Ongetwijfeld is het in nieuwe Villa-Vinex wijken fijn toeven voor de woningeigenaren, maar van enige bijdrage aan de stad, cohesie, integratie is er geen sprake. Integendeel. Getto’s voor de rijken.
Of wordt het Amstelwijck – Leefwijck? Met de Dordtse Vrije School.met  Linge’s Woonzorg voor dementerenden, met een ecologische stadsboerderij voor een zelfvoorzienende wijk. Wordt Amstelwijck – Leefwijck een woonwijk met veel groen, een wijkparkje, voedselbos, beleeftuin, wijkrestaurant?
Een inclusief woningaanbod voor diverse bewoners die in een authentieke wijk kunnen wonen, werken, leven en spelen.
Documentatie: