Charlotte Witte, student landschapsgeschiedenis, UU, begeleidt de prominente gast. Hier in gesprek met het bestuur van stichting Hoge Nesse Veerplaat.

Charlotte Witte, student landschapsgeschiedenis, UU, begeleidt de prominente gast. Hier in gesprek met het bestuur van stichting Hoge Nesse Veerplaat.

Op uitnodiging van The International Association for the Study of the Commons (IASC) bezocht op woensdag 23 maart bezocht Mikitaro Shobayashi, Japans professor duurzame landbouw en watermanagement, de Drechtsteden. Het bezoek vond plaats op initiatief van Tine de Moor, professor ‘Commons’ aan de Universiteit van Utrecht. Drechtstadsboer  dankt de Drechtsteden gemeentes Dordrecht en Zwijndrecht voor de bijdragen en de geweldige medewerking van de bezochte initiatieven aan twee geslaagde dagen.

Shobayashi doet in Japan onderzoek naar de invloed van beleid op de manier waarop inwoners met natuurlijke bronnen en landbouw omgaan. Vanuit deze interesse bracht hij een vijfdaags bezoek aan Nederlandse en Belgische steden, om de nieuwste praktijkvoorbeelden te bezoeken waar overheid en burgers nieuwe manieren vinden om met landschap en landbouw om te gaan.
Tijdens het bezoek aan Dordrecht werd Shobayashi vergezeld door een klein Nederlands gezelschap van mensen die vanuit beleid, werk of wetenschap met hetzelfde onderwerp te maken hebben. Het was een geslaagde dag, waarbij er veel kennisuitwisseling was. De organisatie van de dag was in handen van Stichting Steunpunt Drechtstadsboer.

Locatiebezoek Groeituinen; Shobayasi, Weth. Reynvaan.

Locatiebezoek Groeituinen; Shobayasi, Weth. Reynvaan.

Groeituinen Dordrecht
De dag begon met een bezoek aan de Groeituinen in Dordrecht, waar we hartelijk werden ontvangen door de vrijwilligers van de tuin en wethouder Rinette Reynvaan. Bewoners uit de buurt hebben op een braakliggend terrein een grote moestuin aangelegd. Enkele jaren geleden stonden hier nog huizen van de woningbouwcoöperatie, maar de bouw van de nieuwe woningen laat nog jaren op zich wachten. Tot die tijd hebben bewoners van de gemeente de gelegenheid gekregen om zolang een moestuin aan te leggen, een wens van de buurt. De moestuin draait volledig op vrijwilligers en vormt een enorme toevoeging voor de buurt. Mensen van verschillende nationaliteiten ontmoeten elkaar in de tuin en er is zelfs een kookgroep begonnen waarbij mensen elkaar hun eigen nationale gerechten laten proeven, gemaakt van gekweekte groenten uit de tuin. Hoewel de Groeituin al ontzettend veel bereikt heeft, lijkt het enthousiasme en de ambitie van de bewoners niet in te dutten, maar eerder op te leven. Het spannendste project dat op de planning staat is het maken van een beleeftuin voor dementerende bejaarden, aldus Frits (vrijwilliger).

Crabbehoeve Wijkonderneming
Hierna volgde een bezoek aan de Crabbehoeve , wijkonderneming in de Crabbehof. Opbouwwerkers hebben hier samen met vrijwilligers en buurtbewoners een moestuin aangelegd bij een oud schoolgebouw dat gesloopt zou worden. Het gebouw is prachtig opgeknapt en voorzien van een keuken. De tuin bestaat uit een groentetuin, een beleeftuin en er komen moestuinen voor kinderen uit de buurt. Op deze manier hoopt tuinman vrijwilliger Hans van Schaardenburg dat kinderen leren hoe hun eten groeit.

Natuureducatie Hooge Nesse Veerplaat te Zwijndrecht

Natuureducatie Hooge Nesse Veerplaat te Zwijndrecht

Hoge Nesse Veerplaat – Collectief Beheer Nieuwe Natuur
Vervolgens voerde het busje de groep naar Zwijndrecht, waar we de polder Hoge Nesse bezochten. Op dit voormalige baggerdepot hebben bewoners met financiële ondersteuning van de overheid een natuur- en recreatiegebied ontwikkeld. Zo’n twee jaar geleden zijn op uitnodiging van de provincie en gemeente bewoners bijeengekomen met duurzame ideeën over wat er met het gebied moest gebeuren. Hoewel de wensen van de bewoners verschilden, had men al snel een compromis gesloten en ontstond er een plan waar alle partijen zich in konden vinden. Er is een bestuur van 8 vrijwilligers die al hun kennis, ideeën en netwerk inzetten voor het gebied. In het gebied kan worden gerecreëerd en gesport op een discgolf parcours. Er zijn delen met beschermde natuurwaarden, en wordt er geïnvesteerd in groene energie en duurzame bouw.
De natuur wordt onderhouden door mensen uit de omgeving vanuit de sociale werkvoorziening of met participatiebanen.

Lunch bij de Buitenwacht met informatie over de voedselbank

Lunch bij de Buitenwacht met informatie over de voedselbank

Buitenwacht Voedselbank
Na het bezoek aan deze drie interessante initiatieven waar bewoners en overheid op geslaagde manier samenwerken, volgde er een lunch op één van de uitdeelpunten van de voedselbank, De Buitenwacht, waar coördinator Goof Buitendijk, vertelde hoe de voedselbank in Dordrecht werkt. 
Biesbosch Museumeiland.
Hierna bezocht het gezelschap het Biesbosch Museumeiland, waar directeur Peter van Beek de groep enthousiast rondleidde in zijn spiksplinternieuwe museum langs het ontstaan, het verre en recente verleden van de Biesbosch. De rondgang sloot af met een blik op de toekomst. Geweldig.

Watertoren Dubbeldam
Bij de Watertoren Dubbeldam had het gezelschap gelegenheid om na te praten. Drechtstadsboer presenteerde er de drie uitgewerkteplannen voor innovatie van het Drechtstedelijk voedselsysteem op drie niveau’s; te weten aanbod – distributie – vraag. Concreet: coöperatieve boerderij en landgoed, een online boerderijwinkel en een lokale voedselcoöperatie.

Conclusies
Het bezoek aan Dordrecht leidde tot interessante reacties van de deelnemers. Zo kwam prof. Shobayashi vaak met Japanse voorbeelden, die soms verbazingwekkend overeenkomstig maar soms ook erg verschillend van Nederland waren. Ook was er nuttige inbreng van de andere deelnemers, die bekend waren met allerlei voorbeelden uit andere steden in Nederland. . Al met al was het dus een leerzame dag voor alle betrokkenen.
Aan het einde van de dag bedankte prof. Shobayashi alle organisatoren voor de leerzame dag. Hij vertelde dat hij zijn opgedane kennis in Japan zal delen met het onderzoeksteam van de universiteit waar hij werkt en met zijn contacten bij het ministerie van Landbouw.

Mikitaro Shobayashi, Ph.D in Agricultural Economics & Professor Intercultural Communications, Gakushuin Women’s College, Japan.
荘林幹太郎 荘林幹太郎 学習院女子大教授 学習院女子大教授 学習院女子大教授 学