Kort & Goed 7

Petitie Raadsvoorstel Burgerinitiatief Proeftuin Amstelwijck i.o

Ten behoeve van burgerintiatief Proeftuin Amstelwijck i.o overhandigen Stichting Drechtstadsboer en Vereniging Sportclub Amstelwijck een bewoners petitie aan de gemeenteraad Dordrecht.

 

De burgemeester neemt als voorzitter van de raad de handtekeningen in ontvangst. Bij ons weten is het tweede keer in de bestuurlijke geschiedenis sinds de invoering van het burgerinitiatief als democratisch middel in 10/03/2005, dat georganiseerde burger het bestuurlijk apparaat uitdaagt om zich langs democratische weg uit te spreken over een initiatief van onderop in de publieke ruimte.

 

Gebiedsontwikkeling als democratisch proces.

 

De campagne sluit 29 oktober a.s. Tot die tijd kunt u hier de petitie tekenen.