Kort & Goed 6

Binnenkort – Activiteiten tot de jaarwisseling

Zie ook de Agenda

  • Meer wijkpunten Rechtstreex in Dordrecht zitten in de pijplijn. Hou ons in de gaten.
  • Drie video premières: proeftuin Amstelwijck 31/10, Rechtstreex in Dordrecht 1/11 en Voedselfamilies Zuid-Holland 1/11. 
  • Drechtstadsboer is in gesprek met een partij over de vestiging van een PopUp restaurant in Dordrecht.
  • Drechtstadsboer is in gesprek over de start van een gemeenschapslandbouw initiatief op het Eiland van Dordrecht.
  • LTO Noord nodigt Drechtstadsboer uit door om mogelijkheden tot samenwerking in korteketen te verkennen.
  • Drechtstadsboer plant een handelsreis naar gemeente Ede en Gelderse Vallei. 
  • Drechtstadsboer is aanwezig op de kerstmarkt, 15/16/17 december.