Verheugd willen we deelnemen dat we te gast zullen zijn bij het Leerlab 2015 Stedennetwerk Stadslandbouw. 

Het Stedennetwerk Stadslandbouw bracht de afgelopen jaren ambtelijke professionals bijeen. Omdat juist zij een cruciale rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van lokale stadslandbouw. Dit krijgt een vervolg in 2015. In maart 2015 start het nieuwe “Leerlab Gemeenten & Stadslandbouw”. In dit leerlab staat centraal: hoe kan ik als ambtelijk professional effectief opereren in het dynamische veld van stadslandbouw.

Het leerlab koppelt inhoud (stadslandbouw) aan proces (effectiviteit), omdat beide niet los van elkaar staan bij stadslandbouw. De focus van het lab is: inspireren, leren, beïnvloeden en verbreden. Bovendien vormen de deelnemers een Community of Practice met als doel om duurzaam regionaal voedsel in al haar facetten (van ondernemerschap tot gezondheid en van zorg tot leefomgeving) te laten verankeren in de stad of gemeente.

Het leerlab Gemeenten & Stadslandbouw 2015 bestaat uit 5 bijeenkomsten. De voorlopige data voor de bijeenkomsten zijn:
•24 maart 2015: Praktijklab Verbinden Stad & Ommeland
•26 mei 2015: Proceslab
•16 juni 2015: Praktijklab Stadslandbouw & Zorg – Leeuwarden
•15 sept 2015: Proceslab
•17 nov 2015: Kennislab
•Jan 2016: Brede landelijke bijeenkomst (onder voor behoud)

Meer weten of inschrijven, check de website. 

stedennetwerk stedennetwerk2