Pure hubs


DSb Werkbezoek ZLTO / Pure Hub Wasven Eindhoven & Philips Fruittuin (ovb)

Vrijdag 20 februari 2015
Maximum aantal deelnemers ca. 10
Kosten deelname 5 euro per persoon

Basis vervoer samen met de auto, benzinekosten delen
Consumpties voor eigen rekening
Info en aanmelden: drechtstadsboer@gmail.com, 06-14.220.195 (Annette de Vlieger)

Pure Hubs & ZLTO
Pure Hubs wil stad en platteland met elkaar verbinden door het organiseren van knooppunten (hubs). Op deze plaatsen bieden ondernemers producten en diensten aan waar stadsbewoners behoefte aan hebben, zoals streekproducten, zorg, recreatie, natuur en duurzame energie. Pure staat voor Pioneers in Urban Rural Entrepreneurship. Netwerk plattelandsondernemers aan de stadsrand.

ZLTO begeleidt een netwerk van 10 tot 15 bedrijven op ‘A-locaties’ aan de stadsrand, met groot bereik bij consumenten. Deze ondernemers worden ondersteund bij het vergroten van het netwerk in steden en het bereiken van nieuwe doelgroepen zoals liefhebbers van de groene ruimte. 

Planning
08.45
Vertrek achterkant station Dordrecht
10.00
Aankomst Wasven. Gesprek met Marjon Krol van ZLTO, initiator van Pure Hubs en Rob Maessen, Provincie Noord-Brabant, betrokken bij Pure hubs en opschaling stadslandbouw en verbinding stad en platteland
11.00
Gesprek initiatiefnemer Wasven, Alfred van Kempen en rondleiding
12.00 Lunch voor eigen rekening in Wasven
ca. 13.00 Naar Philips Fruittuin
ca. 16.00 Terug in Dordrecht

Adres info:
Wasven Eindhoven Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven, 040 787 0707, www.wasven.nl
Philips Fruittuin Oirschotsedijk 14-A, 5651 GC Eindhoven, 040 262 1453, www.philipsfruittuin.nl