Op 31/10/17 bood Drechtstadsboer het burgerinitiatief ‘Steun proeftuin Amstelwijck’ aan burgemeester Kolff aan.

De griffie heeft de aangeboden handtekeningen gecheckt en akkoord bevonden. Het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden.

Op 21/11 as. zal Drechtstadsboer het initiatief toelichten in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. 

Op 6/12 volgt dan een bespreking van het initiatief in de commissie met de betrokken wethouder(s). 

Waarna het op 19/12 as. op de agenda van de gemeenteraad staat.

Belangstellenden zijn uiteraard welkom om bij de vergaderingen acte de presence te geven.