FOOD FILM AVOND

 

GROENE HELDEN & THE FUTURE OF FOOD

Cinema The Movies, Dordrecht
nagesprek met Hidde Boersma, Sugar Rush Film/The Correspondent
donderdag 1 december 2022, aanvang 20.00

Uitnodiging Groene Helden
Uitnodiging Groene Gelden

Meer Food voor Filmliefhebbers op 23 november in de Biesboschhal

Met Voedsel Anders Nederland organiseert Platform Duurzaam Dordrecht het Food Film en vertoontde hoopgevende film 2040.

FestGemotiveerd door zijn zorgen over de planeet die zijn 4-jarige dochter zou erven, begon bekroond regisseur Damon Gameau aan een reis rond de wereld op zoek naar experts en changemakers op het gebied van economie, energie, mobiliteit, landbouw en onderwijs. Hij ontdekte hij dat mensen over de hele wereld het heft in eigen handen nemen. Het is een positieve visie van wat het ‘zou kunnen zijn’.

Bekijk hier de trailer

Hoe het zou kunnen zijn en hoe jij daaraan kunt bijdragen, daarover gaan we na afloop met elkaar in gesprek. Want ook in Dordrecht kunnen we samen de beweging op gang brengen. Het Voedselcafe duurt van 19.00 – 22.00 uur. Locatie: Biesboschhal, Werf van de Biesbosch 92, 3313DA Dordrecht (voorheen Maasstraat 11).
Aanmelden

Klimaatborrel ‘GroenBlauwe Stad’ 1/12 Biesboschhal 16.000-18.00 uur

Het thema GroenBlauwe Stad sluit aan bij de activiteiten voor duurzame gebiedsontwikkeling van Drechtstadsboer. Daarom brengen we graag de KlimaatBorrel onder uw aandacht. Georganiseerd door Klimaat Coalitie Dordrecht. Met producten van ons eigen eiland: o.a. De Oude Beer, Groenten van Cors, Stichting Buitenzinnig, Wijnboerderij, Stadsbier
Thema: De GroenBlauwe Stad, hittestress, wateroverlast.

Ivm catering graag aanmelden bij Hélène Versteeg: heleneversteeg@ziggo.nl
Vanuit de Gemeente Dordrecht komen: Joost Leemans (Klimaatneutraal), Ellen Kelder (Groen-Blauw) en Saskia Plantenkamp (Mobiliteit). Er is veel ruimte voor discussies en gesprekken. Wat willen we en kunnen we zelf als stadsbewoners, jong en oud.

 

Klimaatborrel

Meer over The Future of Food

“De tijd van tovenaars en profeten is voorbij”

 

In The Future of Food gaan ‘tovenaar’ Hidde Boersma en ‘profeet’ Joris Lohman het gevecht aan.⁠ Joris gelooft dat de wereld zich zou moeten richten op een leven dat meer in harmonie is met de natuur en Hidde denkt dat we onze voedselproductie nog verder moeten intensiveren om zo ruimte te creëren voor de natuur. Wie heeft er gelijk?

“Wij hopen dat onze film ook een klap in het gezicht zal zijn, een linkse directe van Joris of een uppercut van Hidde, maar vooral een knock-out van Jennifer Abogoom, Ghana, aan iedereen die zich actief bemoeit met de toekomst van de landbouw en ons voedselsysteem.”

Meer over The Future of the Food
In de film The Future of Food (2022) gaan tovenaar – Hidde Boersma – en profeet – Joris Lohman – het gevecht aan.⁠ Joris gelooft dat de wereld zich zou moeten richten op een leven dat meer in harmonie is met de natuur en Hidde denkt dat we onze voedselproductie nog verder moeten intensiveren om zo ruimte te creëren voor de natuur. Hidde en Joris ⁠proberen het verlammende effect te laten zien dat deze tegenstelling heeft op daadwerkelijk actie om het voedselsysteem te verduurzamen. De zoektocht brengt hen via de akkers van Flevoland naar de kassen in Wageningen, en uiteindelijk naar het platteland van Ghana. Lukt het hen de ideologische strijd te beslechten, en met een antwoord terug te keren in Nederland?

In de film The Future of Food worden de tovenaar en de profeet tot elkaar veroordeeld met als opdracht een antwoord te vinden op die vraag. De zoektocht brengt hen van het Floriadeterrein in Almere, via de akkers van Flevoland, naar de kassen in Wageningen, en uiteindelijk naar het platteland van Ghana. Lukt het de zelfverzekerde heren de ideologische strijd te beslechten, en met een antwoord terug te keren in Nederland?

Introductie en aanleiding
Wie ooit wat leest over de toekomst van voedsel weet dat er twee routes zijn: die van de ‘profeet’, die stelt dat we meer in harmonie met de natuur moeten leven, en die van de ’tovenaar’ die zegt dat innovatie en meer technologie de oplossing gaat bieden. vier jaar geleden beschreven ‘profeet’ Joris Lohman en ’tovenaar’ Hidde Boersma deze tegenstelling, en het verlammende effect dat dat heeft op daadwerkelijk actie om het voedselsysteem te verduurzamen in de Volkskrant. Het stuk sloeg in als een bom: er volgde een belletje van de minister, een podcast, een TEDx-talk en een tour door Nederland waarin Hidde en Joris mensen bewust maakten van de tegenstelling en probeerden de opponenten dichterbij elkaar te brengen.

 

Dordrecht een groene stad
Longread – 5 min. – Aanbevelingen Voedselvisie / Voedselraad Dordrecht – 13 december 19.30 spreekt Drechtstadsboer de Gemeenteraad Commissie Dordrecht toe over het ontwikkelen van en Voedselvisie / Voedselraad. Dordrecht Voedselstad.

BESTE POLITIEKE PARTIJ, COLLEGE, RAAD
Wij zijn Stichting Stadsboer Advies en Organisatie. Voorheen bekend onder de naam Stichting Steunpunt Drechtstadsboer. Alles wat met de landbouw- en voedseltransitie te maken heeft, vormt de inzet van ons beleid. Sinds 2013 maken wij deel uit van een landelijk netwerk. Wij zetten ons in voor een radicale omslag in de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren. Wij werken voor korte voedselketens van veld naar vork.

Wij zijn heel blij dat tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen het
onderwerp voedsel al in veel verkiezingsprogramma’s terug te lezen was, maar
dat kan ambitieuzer. Voor en na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart j.l. hebben wij een reeks bijeenkomsten georganiseerd, waar het belang van een voedselvisie-voedselraad onderwerp van gesprek was. Wij roepen jullie op om een tandje bij te zetten en de
aankomende collegeperiode te gebruiken om het thema voedsel een prominente plek te geven in jullie uitvoeringsagenda.

Om een handje te helpen, hebben wij alvast 10 punten op een rij gezet.

Wat kunnen jullie doen?
Het zou geweldig zijn als jullie één of meerdere van deze punten een plek
kunnen geven in jullie uitvoeringsprogramma, op jullie manier. Wat nog beter
zou zijn, is wanneer jullie daarbij meteen – als kers op de taart- voorstellen deze
punten op te nemen in een brede voedselagenda. Vier provincies en 16 steden gingen Dordt voor in de afgelopen paar jaar. Onze directe buren op de andere Zuid-Hollandse Eilanden zijn al met een voedselvisie aan de gang. Er is een nationaal initiatief gestart onder auspiciën van de overheid voor de oprichting van gemeentelijke voedselraden. Stadsboer is daarbij aangehaakt. Wij zijn goed toegerust om hierin het voortouw te nemen en daarbij andere partijen in de regio te betrekken.

Op deze manier zorgen wij samen ervoor, dat het thema voedsel de komende periode ook in onze gemeente veel aandacht krijgt. En borg je, heel belangrijk, een samenhangende aanpak
op voedselgebied.

VOEDSEL OP HET PROGRAMMA
1. Geef als gemeente, college, raad, ambtenaar het goede voorbeeld.
Zorg voor een kantine vol duurzaam, gezond en regionaal voedsel. Koop alleen nog duurzame koffie en thee in en kies voor gezonde en regionale catering. Er zijn tal van manieren waarop jullie
kunnen laten zien hoe het beter kan.

2. Zorg er voor dat gezond voedsel de norm wordt. Door corona is pijnlijk
duidelijk geworden dat een gezonde leefstijl van groot belang is. Gezond voedsel
is dan ook belangrijker dan ooit. Stimuleer daarom een gezonde
voedselomgeving op en rond scholen, sportparken en stations.

3. Help boeren over te schakelen naar duurzame productie. En stimuleer
consumenten om vaker te kiezen voor plantaardig. Versterk daarbij korte
voedselketens en de relatie tussen boer en burger. Ondersteun bijvoorbeeld open
boerderijdagen, ‘boertours’ en schoolexcursies.

4. Denk in mogelijkheden. De omgevingswet biedt een kans om lokale en
regionale voedselprojecten meer ruimte te geven. Of het nu gaat om een
voedselbos, een pluktuin of een duurzame markt. Bied zo veel mogelijk ruimte in
regels en omgevingsplannen om dergelijke initiatieven te ondersteunen. Maak
voedsel weer zichtbaar in jullie provincie.

5. Verbind opgaven. Combineer uitdagingen op het gebied van voedsel, klimaat,
biodiversiteit en leefbaarheid. Denk aan combinaties met duurzame recreatie,
duurzame energie, en vitaliteit van stadswijken en dorpen. Creëer daarbij ruimte
voor experimenten en inbreng van burgerinitiatieven.

6. Denk regionaal en lokaal. Corona heeft het de lokale en regionale
ondernemers niet makkelijk gemaakt. Door juist deze ondernemers te steunen
stimuleer je de lokale en regionale economie. Stuur hier bijvoorbeeld op in jullie
evenementenbeleid.

7. Stimuleer gemeenten. De provincie is bij uitstek geschikt om regionaal en
lokaal voedselbeleid te ondersteunen en verbinden. Breng gemeenten bij elkaar
die op dezelfde onderwerpen actief zijn of willen worden. En zet
voedselregisseurs in om gemeenten op weg te helpen en te coachen.

8. Werk aan verbetering van ons (inter)nationale voedselsysteem. Neem je
ervaringen in de provincie mee en breng Den Haag en Brussel op goede ideeën.
Vraag bijvoorbeeld meer aandacht voor eerlijke en echte voedselprijzen voor
zowel consument als producent.

9. Gebruik talenten! Ook in jouw provincie wonen talloze ondernemers,
gemotiveerde bewoners en creatievelingen die graag met het thema voedsel aan
de slag gaan. Stimuleer hun initiatieven op het gebied van regionaal duurzaam
voedsel. Of nog beter: daag ze uit, bijvoorbeeld met een prijsvraag.

10. Betrek jongeren. Zij moeten kunnen meebeslissen over hun eigen
voedseltoekomst. Hanteer daarom een generatietoets bij voedselbeleid. Want
korte termijn beslissingen hebben ook impact op de lange termijn!

Courtesy Slow Food Youth Netwerk m.b.t. bovenstaande 10 aanbevelingen aan het publiek bestuur voor een duurzamer gezonder eerlijker Drechtstedelijke voedselvoorziening voor 2030 in lijn met de Europese Green Deal.

Groene Helden is een productie van Drechtstadsboer met dank aan een bijdrage van de Gemeente Dordrecht. Eindmontage Flamboyant. Media. Redactie Klaassen Kunstproducties.

Flamboyant Media in Actie
Colofon Drechtstadsboer
Volledige naam: Stichting Steunpunt Drechtstadsboer
Kantooradres: Werf van de Biesbosch 92, 3313DA Dordrecht. Bezoek op afspraak.
Postadres: Eksterstraat 13, 2953EA Alblasserdam
Handelsregister KvK: 61131164
Triodos Bank NL38 TRIO 0197 9425 98
Btw nummer NL854221025B01