WIJLand van Dordrecht – Nieuwe verdienmodellen & Duurzame gebiedsontwikkeling.

Als voorbeeld zien we hoeve Klein Mariendaal in Arnhem, waar dagbesteding wordt aangeboden aan onder andere mensen met dementie. Ze kunnen in de tuin wandelen en meewerken of helpen bij de dieren. Een ander belangrijk onderdeel is ook het stimuleren van de korte voedselketen, gezonde produkten voor de stad. Drechtstadsboer wil graag een vergelijkbaar zorglandgoed realiseren; boerderij, korte keten produktie en woonzorg voor mensen met dementie. Er is contact gelegd met Linges Zorglandgoed in Geldermalsen om samen te werken.             (c) Victor Media (English subtitled). Duur: 06.27 minuten. Interview met o,m dr. ir Jan Hassink senior zorg onderzoeker Wur & coördinator Hoeve Klein Mariëndaal. Robert Klaassen Drechtstadsboer. Paul van Gennip dir. Parkhuis Dordrecht. Nicoline van Iperen initiatiefnemer Linges Zorg i.o. Voice Over Victor Deconinck.