Wat we doen


Wat is Drechtstadsboer?

Drechtstadsboer is een vernieuwende netwerkorganisatie, een groene conceptontwikkelaar, een avontuurlijke koploper zoekend op weg naar een duurzame samenleving in de regio Drechtsteden.

Wat wil Drechtstadsboer?
Drechtstadsboer wil een systeemtransitie in de landbouw stimuleren. We willen met zijn allen op den duur naar eerlijker prijzen, gezonder voeding en transparanter relaties.

Wat doet Drechtstadsboer?
Drechtstadsboer professionaliseert duurzame stadslandbouw in de regio, schaalt de korte voedselketen op en bouwt aan een hechte stad-land relatie. Niet ‘hun winst’ telt op maar ‘ons welzijn’.

Hoe doet Drechtstadsboer dat?
Drechtstadsboer ontwikkelt duurzame groene concepten en initieert projecten aanvullend op het bestaande voedselsysteem. Drechtstadsboer zet zich in om de korte keten voedselvoorziening op te schalen, stadslandbouw te professionaliseren en de stad-land relatie te herstellen.

De activiteiten van Stichting Steunpunt Drechtstadsboer worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.

 

Wie wij zijn

Initiatoren

Robert Klaassen en Annette de Vlieger

Bestuur
Robert Klaassen, voorzitter en penningmeester
Lieke Wernsen, secretaris
Jan Willemsens, agrariër te Dordrecht, voorzitter LTO Eiland van Dordrecht

Comité van Aanbeveling
Deconinck, Victor – Media deskundige, eigenaar Galerie De Compagnie Dordrecht, voorzitter RvT Nationaal Fonds Kinderhulp
Diks, Isabelle – wethouder o.a. duurzame ontwikkeling, natuur en landbouw te Leeuwarden / tweedekamerlid Groenlinks
Gennip, Paul van – bestuurder Het Parkhuis, Dordrecht
Hassink, Dr. ir. Jan – senior onderzoeker WUR Zorglandbouw, Hoeve Klein Mariendaal.
Kerk, Geurt van de – voorzitter Stichting Duurzame Samenleving
Pijls, Hans – voorzitter Stichting De Wende, Food4Good / Buitenruimte voor Contact te Utrecht
Sluijsdam, Ingrid van – directeur SMILE, Alblasserdam

Consultancy
Walnut, Food & Hospitality Management