GDI – Gemeentelijke Duurzaamheids- Index – Drechtsteden

Dordrecht 2014

Dordrecht 2014

Dordrecht 2015

Dordrecht 2015

Dordrecht 2016

Dordrecht 2016

Zwijndrecht 2016

Zwijndrecht 2016

Geurt van de Kerk, ontwikkelaar GDI

Geurt van de Kerk, ontwikkelaar GDI

Papendrecht 2016

Papendrecht 2016

Alblasserdam 2016

Alblasserdam 2016

Sliedrecht 2016

Sliedrecht 2016

Hendrik-Ido-Ambacht 2016

Hendrik-Ido-Ambacht 2016

De meeste gemeenten zien duurzaamheid vooral als een puur technische opgave  met warmtenet, CO2reductie, zonnepanelen, energiebesparing etc.

De GDI kent voor de beoordeling van duurzaamheid een even gelijkwaardige plek toe aan de menskant (people). De Drechtstedelijke Duurzaamheid Index is voor de Drechtsteden een selectie uit de volledige Gemeentelijke Duurzaamheid Index (GDI)

Deze index is een initiatief van de Stichting Duurzame Samenleving Nederland om per Nederlandse gemeente duurzaamheid inzichtelijk te maken. GDI zet 24 parameters ‘bloempjes’ in een ‘boeketje’ duurzaamheid bij elkaar. Het boeketje geeft een representatief beeld over de ontwikkeling van de Nederlandse gemeenten op het vlak van duurzaamheid van jaar tot jaar. Op 20 april a.s. presenteert Geurt van der Kerk GDI 2.0. in het kader van een Werklab Biobased Economie voor de Drechtsteden.

Best Practice – Rondeelstal

Minirondeeel Amsterdam

Minirondeeel Amsterdam

Rondeelstal voor leghennen: milieu- en diervriendelijk systeem 

Thema’s van 2016 voor Drechtstadsboer zijn dierenwelzijn en milieu. Deze beide komen samen in het innovatieve concept Rondeelstal van Vencomatic B.V te Ewijk, bij Eindhoven. Drechtstadsboer bezocht twee best practices van ‘beter leven’ ‘wakkerdier’ en ‘milieukeur’ op de locaties Eersel en Minirondeel te Amsterdam.

Soorteigen gedrag

Soorteigen gedrag

Bij Rondeel worden kippen met zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden, naar de natuurlijke behoeften van de kip”.

Videoverslag van een bezoek aan een Rondeelstal:

Pergola – stadslandbouw verdienmodel

Pergola Associaties
Info over individuele bedrijven

Inleiding
Tussen boer en groep wordt een overeenkomst gesloten waardoor de boer verzekerd is van afzet. Bovendien kunnen de deelnemers helpen op het land of bij de planning en distributie. Elk jaar, voor het seizoen begint, maakt de boer een plan voor wat het bedrijf zal gaan produceren en wat dat zal gaan kosten. Dit legt hij voor aan de associatie en na overleg worden het plan en de begroting vastgesteld. De deelnemers verplichten zich van tevoren gezamenlijk de kosten op te brengen, volgens een verdeelsleutel die ze zelf bepalen. De producten die in de loop van het seizoen van het bedrijf komen, worden verdeeld over de deelnemers. [Download bestand]

Bron: Aarde Boer Consument

Stappenplan “Word Stadsboer “

Adviezen voor ervaren en aankomende stadsboeren en -tuiniers!

 Wil je in je tuin, op je balkon, in je buurt of ergens in de stad of omgeving voedsel gaan verbouwen? Dan heb je vast baat bij de volgende tips! U kunt hier het bestand downloaden met tips en adviezen over “word stadsboer”