22/06/16 Groenteblog wk 25 (1e)

wk 25 Tuinbonen, bietjes en meer

wk 25 Tuinbonen, bietjes en meer


 Week 25 – Verse tuinbonen – belofte waar gemaakt

Na een licht uitgestelde start, twee weken verlaat door het koude voorjaar, zijn ze er dan: onze Dordtse Groentepakketten!

Maandag haalden de eerste leden van de vereniging hun pakketten op aan De Zuidpunt. Vandaag, 22 juni van 15.00 – 18.00 is het eerste ophalen aan de Patersweg 53, Groeituinen ‘schooltje’. Dan krijgen de luxe-leden hun eerste verrassingsdoos thuis bezorgd.

Bij de eerste publiciteit spiegelde boer Corstiaan ons voor dat er wel eens tuinbonen in het eerste pakket zouden kunnen zitten en dat is gelukt.

Verse tuinbonen! Dat wordt smullen met thijm, spekkies en mosterd-met-hele-pitjes. Vegetarische bereiding kan zijn met vega-gehakt en pijnboompitten door grove pasta als penne. Deel vooral de recepten om niet-leden lekker te maken.

Zaterdag as. 25 juni van 13.00 – 15.00 uur zijn leden en belangstellenden van de Dordtse groentepakketten welkom om te zien hoe de groente verbouwd wordt. Die middag kiezen we met elkaar de naam voor de pakketten. Even laten weten dat u komt, kinderen zijn welkom, stellen we op prijs.

Annette de Vlieger
Drechtstadsboer
drechtstadsboer@gmail.com
06-14.220.195

01/04 EU-avonturen Drechtstadsboer

Pure Hub Slotconferentie Leuven

Pure Hub Slotconferentie Leuven

Leuven, Kortrijk, Brussel, Amsterdam
Drechtstadsboer heeft zich in  2015 en begin 2016 gestort in Europese avonturen; bij herhaling en met volharding. Onze reisgenoten waren o.a. Promint, gerenommeerd subsidiebureau uit Breda i.s.m. ZLTO. Het onderzoek naar mogelijke EU subsidies voerde ons successievelijk naar Kortrijk, Gent, Breda, Middelburg, Amsterdam, Zwolle en uiteraard naar Brussel, waar precies dat moment wegens terreur de noodtoestand was afgekondigd.

Kortrijk 2015 - Buda Eiland – Stadslandbouw

Kortrijk 2015 – Buda Eiland – Stadslandbouw

Drie maal bracht Drechtstadsboer in 2015 een werkbezoek aan gemeente Kortrijk, te België. Gemeente Kortrijk in de nabijheid van Gent is sociaal economisch vergelijkbaar met Dordrecht nabij Rotterdam. We wisselden heel aangenaam wederzijdse ervaringen uit met de culture elite, met ambtenarij, bestuur, peer2peer initiatiefnemers en collega’s van stadsboerderij Kortrijk.

logo OIKOS

Drechtstadsboer was december ’15 als genodigde aanwezig op de EU Commons Conferentie, georganiseerd door o.a. IASC en OIKOS in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel, waar ‘initiatiefnemers’ en ‘kenniswerkers’ uit de EU acte de presence gaven. De dag bood een fraaie staalkaart aan burgerinitiatieven uit de Benelux met een fraaie follow-up maart ’16. Namelijk een vijf steden BE/NL tour door Mitikaro Shobayashi uit Japan. 

EU Pre-Summit City Makers Conferentie in Pakhuis de Zwijger, februari '16, Amsterdam

EU Pre-Summit City Makers Conferentie in Pakhuis de Zwijger, februari ’16, Amsterdam

Drechtstadsboer was als gastspreker aanwezig op de tweedaagse EU Pre-Summit City Makers Conferentie in Pakhuis de Zwijger, februari ’16, Amsterdam. 26 EU lidstaten gaven acte de presence, waaronder – namens Dordrecht – DOOR en Drechtstadsboer. Dat was pieken. Wordt vervolgd mei ’16.

25/03 Verslag werkbezoek prof Mitikaro Shobayashi

Charlotte Witte, student landschapsgeschiedenis, UU, begeleidt de prominente gast. Hier in gesprek met het bestuur van stichting Hoge Nesse Veerplaat.

Charlotte Witte, student landschapsgeschiedenis, UU, begeleidt de prominente gast. Hier in gesprek met het bestuur van stichting Hoge Nesse Veerplaat.

Op uitnodiging van The International Association for the Study of the Commons (IASC) bezocht op woensdag 23 maart bezocht Mikitaro Shobayashi, Japans professor duurzame landbouw en watermanagement, de Drechtsteden. Het bezoek vond plaats op initiatief van Tine de Moor, professor ‘Commons’ aan de Universiteit van Utrecht. Drechtstadsboer  dankt de Drechtsteden gemeentes Dordrecht en Zwijndrecht voor de bijdragen en de geweldige medewerking van de bezochte initiatieven aan twee geslaagde dagen.

Shobayashi doet in Japan onderzoek naar de invloed van beleid op de manier waarop inwoners met natuurlijke bronnen en landbouw omgaan. Vanuit deze interesse bracht hij een vijfdaags bezoek aan Nederlandse en Belgische steden, om de nieuwste praktijkvoorbeelden te bezoeken waar overheid en burgers nieuwe manieren vinden om met landschap en landbouw om te gaan.
Tijdens het bezoek aan Dordrecht werd Shobayashi vergezeld door een klein Nederlands gezelschap van mensen die vanuit beleid, werk of wetenschap met hetzelfde onderwerp te maken hebben. Het was een geslaagde dag, waarbij er veel kennisuitwisseling was. De organisatie van de dag was in handen van Stichting Steunpunt Drechtstadsboer.

Locatiebezoek Groeituinen; Shobayasi, Weth. Reynvaan.

Locatiebezoek Groeituinen; Shobayasi, Weth. Reynvaan.

Groeituinen Dordrecht
De dag begon met een bezoek aan de Groeituinen in Dordrecht, waar we hartelijk werden ontvangen door de vrijwilligers van de tuin en wethouder Rinette Reynvaan. Bewoners uit de buurt hebben op een braakliggend terrein een grote moestuin aangelegd. Enkele jaren geleden stonden hier nog huizen van de woningbouwcoöperatie, maar de bouw van de nieuwe woningen laat nog jaren op zich wachten. Tot die tijd hebben bewoners van de gemeente de gelegenheid gekregen om zolang een moestuin aan te leggen, een wens van de buurt. De moestuin draait volledig op vrijwilligers en vormt een enorme toevoeging voor de buurt. Mensen van verschillende nationaliteiten ontmoeten elkaar in de tuin en er is zelfs een kookgroep begonnen waarbij mensen elkaar hun eigen nationale gerechten laten proeven, gemaakt van gekweekte groenten uit de tuin. Hoewel de Groeituin al ontzettend veel bereikt heeft, lijkt het enthousiasme en de ambitie van de bewoners niet in te dutten, maar eerder op te leven. Het spannendste project dat op de planning staat is het maken van een beleeftuin voor dementerende bejaarden, aldus Frits (vrijwilliger).

Crabbehoeve Wijkonderneming
Hierna volgde een bezoek aan de Crabbehoeve , wijkonderneming in de Crabbehof. Opbouwwerkers hebben hier samen met vrijwilligers en buurtbewoners een moestuin aangelegd bij een oud schoolgebouw dat gesloopt zou worden. Het gebouw is prachtig opgeknapt en voorzien van een keuken. De tuin bestaat uit een groentetuin, een beleeftuin en er komen moestuinen voor kinderen uit de buurt. Op deze manier hoopt tuinman vrijwilliger Hans van Schaardenburg dat kinderen leren hoe hun eten groeit.

Natuureducatie Hooge Nesse Veerplaat te Zwijndrecht

Natuureducatie Hooge Nesse Veerplaat te Zwijndrecht

Hoge Nesse Veerplaat – Collectief Beheer Nieuwe Natuur
Vervolgens voerde het busje de groep naar Zwijndrecht, waar we de polder Hoge Nesse bezochten. Op dit voormalige baggerdepot hebben bewoners met financiële ondersteuning van de overheid een natuur- en recreatiegebied ontwikkeld. Zo’n twee jaar geleden zijn op uitnodiging van de provincie en gemeente bewoners bijeengekomen met duurzame ideeën over wat er met het gebied moest gebeuren. Hoewel de wensen van de bewoners verschilden, had men al snel een compromis gesloten en ontstond er een plan waar alle partijen zich in konden vinden. Er is een bestuur van 8 vrijwilligers die al hun kennis, ideeën en netwerk inzetten voor het gebied. In het gebied kan worden gerecreëerd en gesport op een discgolf parcours. Er zijn delen met beschermde natuurwaarden, en wordt er geïnvesteerd in groene energie en duurzame bouw.
De natuur wordt onderhouden door mensen uit de omgeving vanuit de sociale werkvoorziening of met participatiebanen.

Lunch bij de Buitenwacht met informatie over de voedselbank

Lunch bij de Buitenwacht met informatie over de voedselbank

Buitenwacht Voedselbank
Na het bezoek aan deze drie interessante initiatieven waar bewoners en overheid op geslaagde manier samenwerken, volgde er een lunch op één van de uitdeelpunten van de voedselbank, De Buitenwacht, waar coördinator Goof Buitendijk, vertelde hoe de voedselbank in Dordrecht werkt. 
Biesbosch Museumeiland.
Hierna bezocht het gezelschap het Biesbosch Museumeiland, waar directeur Peter van Beek de groep enthousiast rondleidde in zijn spiksplinternieuwe museum langs het ontstaan, het verre en recente verleden van de Biesbosch. De rondgang sloot af met een blik op de toekomst. Geweldig.

Watertoren Dubbeldam
Bij de Watertoren Dubbeldam had het gezelschap gelegenheid om na te praten. Drechtstadsboer presenteerde er de drie uitgewerkteplannen voor innovatie van het Drechtstedelijk voedselsysteem op drie niveau’s; te weten aanbod – distributie – vraag. Concreet: coöperatieve boerderij en landgoed, een online boerderijwinkel en een lokale voedselcoöperatie.

Conclusies
Het bezoek aan Dordrecht leidde tot interessante reacties van de deelnemers. Zo kwam prof. Shobayashi vaak met Japanse voorbeelden, die soms verbazingwekkend overeenkomstig maar soms ook erg verschillend van Nederland waren. Ook was er nuttige inbreng van de andere deelnemers, die bekend waren met allerlei voorbeelden uit andere steden in Nederland. . Al met al was het dus een leerzame dag voor alle betrokkenen.
Aan het einde van de dag bedankte prof. Shobayashi alle organisatoren voor de leerzame dag. Hij vertelde dat hij zijn opgedane kennis in Japan zal delen met het onderzoeksteam van de universiteit waar hij werkt en met zijn contacten bij het ministerie van Landbouw.

Mikitaro Shobayashi, Ph.D in Agricultural Economics & Professor Intercultural Communications, Gakushuin Women’s College, Japan.
荘林幹太郎 荘林幹太郎 学習院女子大教授 学習院女子大教授 学習院女子大教授 学

01/12 BLOEI-economie & Cittaslow

geld-en-schuldcreatie

BLOEI-economie & Cittaslow

 

Wanneer je geld leent bij een bank, tegen onderpand, maakt de bank geld. Dit geld moet je met rente terugbetalen. Daarvoor is steeds meer geld nodig, steeds meer geld. Dat heet groei-economie.

 

Groei-economie kent alleen uitersten, nul is niet van waarde. Bij groei gaat het goed en meer is altijd beter. Geen groei is crisis. Want als er geen geld bijkomt, kan de rente niet betaald worden. Griekenland ging bijna ten onder aan de groei-economie.

 

Lang geleden waren er alternatieven. In de Soemerisch maatschappij was er goud-geld in omloop en ook graangeld. Graangeld kon je maar beter uitgeven, want door uitdrogen werd het minder. Zo was er in de graangeld economie een intrinsieke motivatie om het geld te laten rollen.

Een huidig alternatief voor de groei-economie is de BLOEI-economie. Die wordt uitgebreid toegelicht in het boek “Een @nder soort geld” van Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel van STRO, Social Trade Organisation, waar ook de kennis over het graangeld uit komt. STRO werkt aan innovatieve handels- en geldsystemen die op verschillende plekken ter wereld worden getest. Rentevrije economie, dat is het ideaal. Uiterst interessant om te lezen. 

 

Met een rente-economie gaat het nooit echt fijn worden voor de meeste mensen. Het geld is in handen van enkelen, die er meer mee maken zonder de ‘buren’ kans te geven het een keer door hun handen te laten gaan. Want nogmaals, dat is wat goed is voor de lokale economie: geld door de regio laten rollen.

 

Wanneer ik brood koop bij de bakker, gebakken met meel van de lokale molen en de bakker gaat naar de kapper, die zijn fiets laat maken bij de lokale fietsenmaker, die zijn vrouw jam koopt van de fruitheerlijkheid over de brug… Hoe vaker geld wordt uitgegeven in de regio, des te beter is dat voor de lokale economie.

 

Landelijke supermarktketens zijn in dit beeld stofzuigers in de lokale economie. Dit zijn woorden uit de documentaire die op 26 augustus dit jaar vertoond werd door de NPO. Een documentaire gewijd aan de Cittaslow-hoofdstad van Nederland, de gemeente Midden-Delfland. In de 40 minuten durende documentaire is te zien hoe wereldwijd kleinere gemeentes ervoor expliciet voor kiezen om ‘klein maar fijn’ te zijn. Klein blijven vanuit een kwaliteitsoogpunt en zonder een levend museum te worden. Cittaslow komt uit Italië, uit de regio van de slowfood ontwikklingen en verspreid zich rap over de aardbol. Claudia Basta, ruimtelijke ordening WUR, is een van de wetenschappers die in de documentaire aan het woord komt. De documentaire laat zien hoe zij lokale economie levensvatbaar houden. 

 

En…

Komende zaterdag schrijft de Volkskrant hoe vulkanisch Grieks eilandje Santorini inmiddels weer wel vaart op basis van streekproducten.