Kees van Gaalen, BD Kaasboerderij Noordeloos

“De Brug Over” Minor Onderzoeksrapport HAS Den Bosch – Korte keten verkenning Alblasserwaard – Dordrecht 2018

Vier derde jaars studenten van de HAS ’s Hertogenbosch doen voor hun minor “Wereldwijde Voedseldialoog” een onderzoek in de wereld van voedsel, van primaire productie tot product op de markt. Drechtstadsboer heeft twee onderzoekvoorstellen ingediend en gepresenteerd begin september aan studenten en docenten van de HAS. In het onderzoeksthema ‘nieuwe afzetkanalen voor de korte voedselketen’ zoals gepitcht door SymBIOse uit Noordeloos en Stichting Steunpunt Drechtstadsboer, blijken serieuze gegadigden. Twee weken daarna gaan de studenten aan de gang met de opdracht.

Bij een tussentijdse presentatie in de Gruyter fabriek Den Bosch is er gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan en de probleemstelling te verhelderen. 

Eind november presenteert de werkgroep het rapport in kwestie aan de opdrachtgevers in de Verspillingsfabriek van fima Hutten te Veghel.

Een inventarisatie van de kansen en uitdagingen waarvoor SymBIOse Coöperatie zich gesteld ziet. Deze Coöperatie is een recent opgericht korte keten netwerk in Noordeloos en partner in spe van Drechtstadsboer.

Inleiding

2 uit 4 Studenten HAS Stadslandbouwdag Dordrecht

In opdracht van Robert Klaassen, van Steunpunt Drechtstadsboer, is een adviesrapport opgesteld voor SymBIOse. Het doel van de opdracht is om meer naamsbekendheid en afzet te genereren in en rondom de stad Dordrecht en de omgeving Alblasserwaard, voor de zes biologische boeren van SymBIOse. Uit de resultaten van het project ‘De Brug Over,’ is een advies opgesteld voor de samenwerking binnen SymBIOse. Vervolgens is een advies opgesteld om meer naamsbekendheid te genereren en tot slot het advies voor het vergroten van de afzet voor SymBIOse in de omgeving van Alblasserwaard en Dordrecht. Binnen deze drie advies categorieën; samenwerking, naamsbekendheid en afzet; wordt de (mogelijke) rol en betekenis van Steunpunt Drechtstadsboer toegelich

Conclusie

2 uit 4 Studenten HAS Stadslandbouwdag Dordrecht

Drechtstadsboer kan de afzet van SymBIOse bevorderen door ze in contact te laten komen met potentiële afnemers. Drechtstadsboer steunt met haar projecten namelijk een aantal initiatieven, waaronder Rechtstreex en het Groenekratje. SymBIOse zou zich aan kunnen sluiten bij een van deze initiatieven. Drechtstadsboer helpt daarmee de boeren om ‘de brug over’ te gaan, en zo meer connecties te krijgen met een grotere doelgroep (Dordrecht), om zo meer afzet te genereren.

S. Meulendijks, 
A. Moors, 
M. Pals, 
N. van Rossum. 
Project: De Brug Over 

School: HAS-Hogeschool, ’s-Hertogenbosch 
Projectbegeleider: Marc Maas 
Opdrachtgever: Robert Klaassen 
Datum: November 2018