Kort & Goed 3

Voedselfamilies Zuid-Holland – “Eten waar je blij van wordt”

De Zuid-Hollandse Voedselfamilies zijn een open netwerk van boeren, verwerkers, onderzoekers en consumenten, dat anders wil kijken naar landbouw.

 

Een landbouw met een positieve impact op economie en milieu, mens en dier. Want ‘veel voedsel voor weinig geld’ heeft gezorgd voor roofbouw op grond en natuur, wereldwijd en ook in Zuid-Holland. Met vervelende gevolgen voor klimaat, biodiversiteit, milieu en gezondheid.

 

Deelnemende producenten en organisaties zoals o.a. Drechtstadsboer zijn de koplopers in de kanteling van het voedselsysteem. Juist innovatieve bedrijven dragen met hun initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen bij aan een duurzamer toekomst van ons gangbaar voedselsysteem.

 

Gezond en betaalbaar voor iedereen én een eerlijke boterham voor de boer. Daar werkt de provincie graag aan mee.

Lees meer en bekijk de video’s